Kolem roku 1911 navštívil Český Krumlov a tehdy vznikla kolekce výjimečných obrazů z uliček starobylého města. Fotografie těchto prací zdobí stránky knihy Balada o soumraku, oslavující Macounovo umění. Originály však zmizely už koncem minulého století u zámořského sběratele a nepodařilo se je dohledat ani po dvaceti letech pátrání.

Návštěvník Želečské obrazárny si může prohlédnout čtyřicet pláten s motivy přírody, zachycené od svítání do soumraku a prostřednictvím fotografií ocenit paletu, ze které malíř sytil ve světě ztracené obrazy Českého Krumlova.

Výpravná kniha může pak příjemné pocity hostů prodloužit, pokud se rozhodnou si ji zakoupit. Je totiž prvním, takto uceleným svědectvím o tvorbě známého krajináře. Výstava potrvá do konce srpna a je přístupná denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Při vernisáži knihu spolu s dalšími hosty pokřtil i jeden z posledních žijících bojovníků od Dukly, válečný veterán brigádní generál Václav Kuchyňka.

Pavel Šmidrkal