„Nepředpokládám, že by v Táboře došlo k nějakým změnám. Připravujeme optimalizaci počtu všech soudců,v tuto chvíli je možné říct, žejihočeská justice patří k nejvýkonnějším v republice. Je to dáno nejen kvalitním řízením,“ řekl nám ministr, který nechtěl spekulovat o tom, zda je na jihu Čech nadbytek soudců. Má jich podle něj dost. O výsledku kontroly hospodaření u krajské pobočky neměldnes informace.U oběda kývnul na to, abyse v Táboře v červnu sešli předsedovévšech krajských soudů z ČR.