„V září zde začneme v pěti úsecích pokládat polyethylenové potrubí. Celkem ho bude více než tisíc tři sta metrů,“ řekl Milan Křiklán, vedoucí provozní oblasti Sever ze společnosti ČEVAK a.s., která má stavbu na starosti. Připomněl, že na stavbu za dva miliony korun získala obec část dotací od Ministerstva zemědělství.

Tam, kde je to možné, bude část potrubí uložena moderní bezvýkopovou technologií. Po dokončení vodohospodáři nový vodovod napojí na vodovod Vlastiboř – Vesce.