Jak popisuje klenovický starosta Lubomír Turín, akce začíná v sobotu kolem půl druhé. „Pozvali jsme rodáky, místní občany i významné hosty, účast potvrdil například jihočeský hejtman Martin Kuba a senátor pro táborský obvod Marek Slabý,“ uvádí ze seznamu gratulantů.

Klenovice žijí oslavami.
Klenovičtí našli hned tři důvody k oslavám

Oslavy se v obci prolínají pravidelně. „Když bylo 610 let obce a sto hasičů, přijel hejtman Jan Zahradník, o deset let později nás navštívila zase hejtmanka Ivana Stráská,“ vzpomíná Turín.

Zasadí strom při zvuku hymny

Součástí oficiálního programu je mimo jiné pietní akt a výsada javoru. „Přijede soběslavský farář Jan Hamberger, položíme věnce u pomníku padlých a vysadíme nový strom v parku, protože jeden z javorů byl z důvodu špatného stavu poražen. Při této příležitosti nám pacovský dudák zahraje hymnu,“ vysvětluje starosta. Javor jako strom patří totiž mezi obecní symboly.

Přivítají nové zásahové auto i prapor

Na slavnostním zahájení vystoupí i starosta SDH Klenovice Tomáš Mendl. Jak informuje za hasiče místostarosta a pokladník sboru Tomáš Doležal, nebude chybět slavnostní průvod. „Přislíbily nám účast okolní spřátelené sbory se svými prapory, Debrník, Vlastiboř, Tučapy, Přehořov, Bezděčín a další. Půjde se od zbrojnice na náves, kde farář požehná našemu nově udělanému praporu i novému zásahového vozidlu, které jsme dostali,“ popisuje.

V Klenovicích vyrostla skoro další vesnice
Klenovický návesní rybník se už od října dočká vody a opět poslouží svému účelu.
Hasičské nádrži prodlouží životnost

Hlavní zábava se bude odehrávat na návsi, kde bude pro lidi dostatek stanů, zajištěné posezení a na pódiu se vystřídá řada souborů. „Vystoupí šermíři, dudáci, tanečníci i kapely. Vrcholem oslav se stane ohňostroj v 21.45 hodin, točit se bude kýta na rožni,“ láká Doležal s tím, že oslavy pak budou pokračovat ještě do ranních hodin.

Historie obce a symbolika znaku a vlajky Klenovic
(Miroslav J. V. Pavlů, heraldik)

Existence osady ležící nedaleko Soběslavi je nepřímo doložena k roku 1398 v přídomku vladyky Jarky z Klenovic. Coby součást Nedvědického újezdu náležely Klenovice od nepaměti premonstrátskému klášteru v Louňovicích pod Blaníkem. V období husitských válek připadly městu Táboru, v letech 1548-94 Rožmberkům, nato je až do Bílé hory vlastnila Soběslav. Konfiskovaný majetek města včetně Klenovic získal pak Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.

V dodnes převážně zemědělské obci se zachovalo několik příkladů lidové architektury z počátku a konce 19. století. Rovněž z této doby pochází návesní kaple se zvoničkou.

Kompozice klenovického znaku představuje spojení tzv. mluvícího znamení (listy javoru klenu s charakteristickými křídlatými plody) a připomínky bývalých významných majitelů vesnice - louňovického kláštera (opatská berla), Rožmberků (kombinace červené a stříbrné) a města Soběslavi (modrá z jejich městského znaku). Z návrhu znaku vychází i obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Starosta obce převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloslava Vlčka rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci Klenovice 1. dubna 2008.