Jak informoval Adam Kouloušek z oddělení komunikace ŘSD, v současnosti zhotovitelská firma M-silnice pracuje hlavně na výstavbě budoucí kanalizace. „Intenzivnější stavební práce se pak rozběhnou až s příznivějšími klimatickými podmínkami. Například pokládku asfaltu v dalších úsecích stavby odhadujeme zhruba na přelom března a dubna,“ sdělil krajský mluvčí.

Obchvat Chýnova už dostává jasné obrysy, stavbu již nic nezdržuje. Hotovo má být v říjnu roku 2022.
Stavba obchvatu Chýnova pokračuje, řidiče zdrží do srpna semafory

Současný průtah silnice I/19 Chýnovem představuje hlavní dopravní závadu na silnici I/19 v oblasti Chýnova. Přeložka silnice mimo obec odstraní závadný průběh trasy z hlediska směrových i sklonových parametrů v centrální části města. Po současné silnici vedené městem podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 projíždí 7982 vozů za den v obou směrech, z toho 1883 těžkých nákladních vozidel. Na řešeném úseku silnice I/19 bude v roce 2040 jezdit okolo 13 700 vozidel za 24 hodin.

Uzavírka silnice II/409 by podle jeho slov měla skončit v průběhu května. „To také dojde k úplnému zprovoznění této příjezdové komunikace od Turovce. Silnice se bude poté nově napojovat na Bílkovu ulici (stávající I/19) u čerpací stanice MOL,“ dodal.

Chýnovští mají důvod k radosti. Stavba obchvatu za čtvrt miliardy opět běží.
Chýnovští mají důvod k radosti. Stavba obchvatu za čtvrt miliardy opět běží

Celková investice ŘSD na stavbu obchvatu o délce 3,6 kilometrů je 262 milionů bez DPH. „Po obnovení stavebních prací v minulém roce už nenastaly žádné další komplice. Na části stavby už loni zhotovitel položil první vrstvu asfaltu,“ uzavřel Adam Koloušek.

Obchvat v číslech:
Délka: 3550 metrů
Počet stavebních objektů: 37
Podchody pro pěší: 2 v celkové délce 9 metrů
Protihlukové stěny: 2 v celková délka 1354 metrů
Vodohospodářské objekty: 8
Objekty elektro: 8
Trubní vedení: 4
Zemní práce výkopy: 127 000 m3
Násypy: 147 000 m3