„Výměna se týká všech občanských průkazů, vydaných do konce roku 2003,“ uvedl vedoucí táborského odboru dopravně správních agend Antonín Hlaváček. V klidu mohou zůstat občané, kteří se narodili do 1. ledna 1936, mají v občanském průkazu platnost „bez omezení“ a zároveň platné všechny údaje. Také občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené), které jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000, platí po dobu, jež je v nich uvedena.
Žádost o výměnu je potřeba podat nejpozději do konce listopadu. „Zákonná lhůta pro výměnu je třicet dní. Kdo chce mít doklady v pořádku, musí s touto dobou počítat,“ připomenul Hlaváček. Ve skutečnosti ale lidé čekají na zhotovení nové průkazky dva až tři týdny.
Kdo však přijde se svou žádostí pozdě, zůstane po dobu výroby a vydání dokladu bez platné průkazky, a dopustí se tak přestupku, za který může být pokutován.


Pozor na poště
S komplikacemi se takový člověk může rovněž setkat na úřadech, v bankách, na poště a podobně. „Pošta takovému člověku nevydá písemnost, policie při kontrole zase může hříšníka sankcionovat,“ upozornil Hlaváček.
Občan může prokázat svou totožnost také platným cestovním pasem – to ale neznamená, že je zbaven své povinnosti vlastnit platný občanský průkaz.
Hlavním důvodem výměny starých občanek za nové je zavedení nové technologie strojově čitelných kódů, jež má zamezit padělání nebo zneužití dokladů. Ve dvou řádcích strojové zóny jsou zakódovány údaje o vlastníkovi, které mohou tímto způsobem úřady snadněji ověřovat.
Na úřadě v Soběslavi už zaznamenali v souvislosti s povinnou výměnou zvýšený zájem občanů. „V měsíci září jsme přijali tři sta padesát žádostí. To je znatelně více než obvykle,“ uvedla vedoucí Odboru vnitřních věcí Soběslav Jana Kosová.
Ve správním obvodě Tábor čeká výměna průkazů ještě okolo dvou tisíc lidí. „Občané zatím chodí průběžně a žádné fronty se na úřadě netvoří,“ konstatoval Hlaváček.
Koncem listopadu však táborský odbor dopravně správních agend nápor očekává.
„Jak je v našich krajích zvykem, nechává se vše na poslední chvíli. Pokud to bude nezbytně nutné, chystáme se v těchto dnech přijmout potřebná opatření, abychom zamezili komplikacím,“ připustil Hlaváček.