Pro ty, co si včas legitimace nevyměnili, mohou nastat problémy s výplatou důchodu v hotovosti.
Zaměstnanci pošty totiž musejí kontrolovat totožnost podle platného osobního dokladu s fotografií. Česká pošta učinila vstřícný krok a do konce března bude vyplácet důchody i na občanky, jejichž platnost skončila.
„Jsem sice v důchodu a pro peníze si na poštu chodím, ale patřím naštěstí mezi ty, co se narodili před prvním lednem roku tisíc devět set třicet šest a na nás se výměna nevztahuje. Můj občanský průkaz má platnost bez omezení,“ říká Věra Ptáčková z Tábora.
Ti, kterým ale platnost občanky vypršela a stále nemají novou, by již brzy nemuseli svůj důchod vůbec dostat. Aby se tak nestalo, inicioval ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jednání s ministrem Ivanem Langerem. Výsledkem je dohoda zohledňující potřeby veřejnosti. Česká pošta bude do března tohoto roku vyplácet důchody i na občanské průkazy, jejichž platnost podle předpisů skončila. Uvedené zohlednění ale po tomto měsící již platit nebude.
„Na naší poště jsme dosud nezaznamenali s výplatou žádný problém. Pracovnice jsou informované a prozatím ani není důvod k nějakým konfliktům. Ty mohou ale v dubnu nastat,“ informovala vedoucí táborské pošty 2 Jitka Duchoslavová. Doufá, že si důchodci do té doby výměnu zařídí. Pokud se osoba pobírající důchod v hotovosti neprokáže platným občanským průkazem ani v dubnu, pracovník na přepážce mu peníze nevyplatí a uloží je v České poště. Nevyplacené důchody zde zůstanou maximálně tři měsíce.
Po uplynutí této lhůty vrátí Česká pošta peníze zpět České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). O zpětnou výplatu důchodu pak lidé musejí žádat přímo ČSSZ. O peníze klienti přijít nemohou. Bohužel se celý proces obnovení pravidelné výplaty musí znovu opakovat.