V hotelu Dvořák v Táboře začala v úterý dvoudenní, již 20. konference CIRED pro oblast energetiky. Do Tábora přijelo více než pět stovek odborníků z oboru. Národní konferenci organizuje Český komitét CIRED a je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a také pro výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie. Setkání navštívil i předseda řídicího komitétu Theodor Connor z Německa a ministr průmyslu Jan Mládek. Ten se ve svém vystoupení mimo jiné dotkl decentralizace výroby elektřiny, kdy do hry vstupuje stále více samovýrobců z obnovitelných zdrojů, inteligentních sítí i návrhu Aleny Vitáskové zatížit spotřebitele pevným poplatkem za jističe, podobně jako je v případě dvousložkové ceny vody zpoplatněn vodoměr. Jak ministr řekl, tímto svým neúspěšným pokusem problém férového spolupodílnictví na nákladech výroby odsunula do budoucna. Jan Mládek mluvil i o trendu elektromobility. „Při stavbě nových domů už by se s nabíjením aut mělo počítat, to ale také vyvolá větší nároky na síť."