Jak uvedla ředitelka sekretariátu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka Květa Vitvarová, termín konání finále se nyní domlouvá a měl by se pravděpodobně uskutečnit ve čtvrtek 18. června na ministerstvu kultury. "Vyčkejte, hned počátkem května se objeví na našich stránkách," upozornila Květa Vitvarová.

Těší vás umístění, Soběslav za sebou nechala města jako Prachatice a České Budějovice, proč si myslíte, že komisi zaujaly právě obnova historického centra a budov na náměstí?

Ocenění Historické město roku 2019 v Jihočeském kraji nás samozřejmě těší i s ohledem na skutečnost, že Prachatice a České Budějovice mají více významných památek a jsou turisticky atraktivnější. Komise nehodnotila pouze obnovu historického centra a budov na náměstí, ale také úroveň péče o zeleň a veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a životní prostředí. Významným kritériem hodnocení byla rovněž nabídka služeb návštěvníkům města a spolkový život v posledních deseti letech. Spolky v Soběslavi jsou velmi aktivní a zvláště bych vyzdvihl práci Obce baráčníků.

Míníte, že je to forma dostatečného zadostiučinění nebo ocenění za desetiletou práci zastupitelstva města a všech zaměstnanců úřadu?

Titul Historické město roku 2019 v Jihočeském kraji je zcela jistě oceněním práce členů rady města a většiny členů zastupitelstva města v tomto i uplynulých volebních období. Samozřejmě je to i práce některých zaměstnanců Městského úřadu v Soběslavi, jmenovitě bych vyzdvihl činnost architekty Dagmar Buzu, která má na starosti památkovou péči.

Postupně Soběslav dostala několik zajímavých cen, například ocenění Presta za náměstí Republiky či rekonstrukci knihovny a další, jste toho názoru, že za vydařené obnovy budov a ploch vděčí město také místnímu rodákovi a architektovi Jaromíru Kročákovi, který se podílel na těchto projektech a dlouhodobě s ním spolupracujete?

Soběslavský rodák architekt Jaromír Kročák, který projektoval velké akce v Soběslavi, například vestavbu knihovny do Rožmberského hradu, obnovu staré radnice a kompletní rekonstrukci náměstí, má na tomto ocenění významný podíl. Nejde ale pouze o stavby města, neboť například velkou rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších památek ve městě – Smrčkova domu provádělo Husitské muzeum. Obnovou prošel i vnější plášť kostela sv. Petra a Pavla na náměstí, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti.

Myslíte si, že díky tomuto Soběslav zvýší svou prestiž a přiláká více turistů?

Titul Historické město roku 2019 v Jihočeském kraji je pro naše město určitě velmi prestižním oceněním. Pokud se projeví zvýšením návštěvnosti, budeme samozřejmě velmi rádi.

Do soutěže jste se přihlásili poprvé, proč právě teď?

V komisi regenerace městské památkové zóny, jejíž práci bych chtěl také ocenit, jsme se domluvili, že se do soutěže přihlásíme po kompletní rekonstrukci náměstí a obnově staré radnice, proto jsme se přihlásili poprvé až na konci loňského roku.

Myslíte si, že by Soběslav mohla obstát i v celorepublikové konkurenci?

Jak už jsem zmínil, Soběslav nemá tolik turistických atraktivit jako jiná historická města, přesto máme návštěvníkům co nabídnout a uvidíme, jak komise naše město ocení po své návštěvě u nás.

Jindřich Bláha, starosta města Soběslav