Kromě obvinění policisté zajistili  některé objekty v areálu v hodnotě kolem 60 milionů korun.

Kriminalisté Jihočeského policejního ředitelství, kteří se specializují na nejzávažnější zločiny hospodářské sféry či zločiny souvisejícími s dotacemi, obvinili v těchto dnech známého a velmi seriózně vystupujícího jihočeského podnikatele (48 let z Táborska). Muž je jako provozovatel zábavního areálu či ranče obviněn ze zvlášť závažného zločinu podvodu, dotačního podvodu a také zločinu poškozování finančních zájmů Evropské unie, uvádí zpráva jihočeských policistů.

Mluvčí policistů Jiří Matzner dále uvedl, že obviněný podnikatel jako prokurista a generální ředitel společnosti od října 2010 v úmyslu obohatit společnost objednal v Táboře od dodavatele (stavební společnosti z Prahy) zhotovení díla, turistického a relaxačního centra v hodnotě zhruba 30 milionů korun.

"Dílo objednal přesto, že věděl, že nemá zajištěné finanční prostředky na jeho úhradu. Tuto „nepodstatnou" skutečnost stavební firmě zamlčel. Termín předání díla byl stanoven na květen roku 2011. V květnu pak obviněný se stavební společností podepsal dodatek na specifikaci ceny díla a termín dokončení k srpnu 2011. Zavázel se stavební firmě uhradit cenu díla po jeho provedení a předání, a to jednou souhrnnou fakturou. V průběhu stavby objednával další práce, které zvýšily konečnou cenu. V srpnu pak hotové dílo řádně převzal. Obě strany si odsouhlasily cenu za dílo ve výši zhruba 36 milionů. Dle dohody přijal fakturu od stavební společnosti na tuto částku se splatností v listopadu 2011. V průběhu stavby i při jejím dokončení obviněný neustále utvrzoval stavitele v tom, že má jako investor dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla. Hovořil o vlastních, byť pravděpodobně neexistujících zdrojích, či o příslibu dotace regionálního operačního programu, ta se také ukázala jako podvodně vyžádaná," upřesňuje Jiří Matzner. 

Libor Hrubý v tuto chvíli svůj telefon nebere, asistentka Táborskému deníku sdělila, že má jednání. Fungování společností spojených se jménem Libora Hrubého dlouhodobě kritizuje táborský zastupitel za KSČM Ladislav Šedivý, který se netají uspokojením, že konečně se ranč začal řešit. "Teď mám ale obrovský problém se zajištěným majetkem a jestli tedy bude mít zahrada peníze na zajištění zvířat. Začínám mít pravdu v tom, že nás stejný člověk dostane podruhé, neboli jsem zvědavý, jestli opět pomůže místní samospráva. Pokud ano, rozhodně budu chránit rozpočet města, protože nevidím důvod, proč by všichni obyvatelé měli na to doplácet,"  obává se Ladislav Šedivý, jenž se domnívá, že v případě licence pro zoo pochybily i státní orgány. "Ohledně prodloužení licence jsem psal jak na ministerstvo životního prostředí, tak na kraj, které jsme upozorňovali na velmi podivné hry. Ministerstvo licenci prodloužilo, byť stavební úřad chtěl budovy odstranit. Ministerstvo nám ani neodpovědělo."

Libor Hrubý nám nyní (11.55 hodin) řekl, že se zvířaty zajištění majetku rozhodně nesouvisí. To potvrdil i mluvčí policistů Jiří Matzner. "Na péči o zvířata to nemá žádný vliv, teď do rozhodnutí soudu pouze nelze manipulovat s nemovitostmi," uklidňuje Jiří Matzner. Libor Hrubý se k případu nechce blíže vyjadřovat. "Do doby vyšetření nebudu nic říkat. Jsou to naprosté nesmysly, já mám svědomí čisté a čas ukáže."  

Stavba se najednou znelíbila

Přestože převzal dle dohody od stavební firmy fakturu, neuhradil ji a to pod záminkami nepodstatných vad areálu. Tato tvrzení však obviněnému nebránila a nebrání vystavený areál za cizí peníze využívat. Areál každodenně navštíví spousta lidí a také počet zvířat se rozrůstá o nové přírůstky.  Stavební společnosti tak dosud dluží zhruba 46 milionů. Podle Libora Hrubého postavili něco jiného než si objednal. Ze starého stavení mu měli zbourat i to, co mělo zůstat stát. 

Jak kriminalisté při vyšetřování zjistili, obviněný navíc jako prokurista ranče, podal v srpnu 2010 úřadu regionální rady regionu žádost o dotaci, a to jako přestavbu původní zemědělské usedlosti na turistické a relaxační centrum. Celkové výdaje měly být kolem 32 milionů korun. Jako vlastní, pravděpodobně neexistující podíl, uvedl částku kolem 10 milionů korun. Příspěvek společenství EU či požadovaná dotace tak měla činit zhruba 12 milionů korun. Poskytovatel dotace tyto prostředky tak nemohl poskytnout na jiné účely.

Aby obviněný dotaci získal, podepsal čestné prohlášení, že má zajištěn dostatek finančních prostředků na spolufinancování projektu, pokrytí případných ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu.

Předložil také smlouvu o poskytnutí investice, kterou uzavřel se svým bývalým společníkem (muž 51 let z Tábora). Ten se ve smlouvě zavázal poskytnout na tento projekt finanční prostředky do celkové výše 35 milionů korun. Jak vyšetřovatelé zjistili, věděl, že takové prostředky nemá k dispozici a ani neměl v úmyslu smlouvu naplnit. Kriminalisté jej tak obvinili ještě z účasti na spáchání dvou trestných činů, dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU, a to formou pomoci. Ve své podstatě je však vlastně i podvedeným.

Špatný konec provazu

Zoologická zahrada neměla lehký ani samotný start. Lidé z Větrov si hned v den otevření stěžovali, že jsou ulice plné parkujících aut návštěvníků, neboť Libor Hrubý nezajistil dostatečné parkoviště a ani jinou přístupovou cestu do zahrady než centrem jindy poklidných Větrov. Lidem se obrátil život naruby. Těžká auta vozila krmení, prášila, rachotila, do ulic nanášela bahno. Zvířata zapáchala a příměstskou část Tábora obtěžovala zvýšená doprava.

Již za rok se zjistilo, že některé stavby jsou postavené na černo, neboť na ně společnost neměla stavební povolení. Stavební úřad je zakázal používat a další dostavět. Loni v dubnu hrozila akciové společnosti pokuta za nedodržení tohoto zákazu. Na všechny stavby tak firma rychle požádala o dodatečné vydání povolení, čímž přerušila nařízení stavebního úřadu o odstranění staveb.  

Dodatečné povolení staveb se však nekonalo, a tak se zoo odvolává ke kraji. Ten však potvrdil rozhodnutí táborského stavebního úřadu. A tak na kraj padla žaloba ze strany zoo.

Problémy se ale valily dál a letos v lednu se pod majitelem zařízení hodně zatřásla židle. Zastupitelé se totiž odmítli zabývat žádostí Libora Hrubého o změnu v územním plánu, kterou zahrada potřebovala ke stavbě nové příjezdové silnice.