Firmy bojovaly o zakázku v hodnotě 93 milionů bez daně. Starosta Martin Doležal již zná název uchazeče, který podal nejnižší cenu. Obálky s nabídkami otevírali v úterý v Praze. „Komise konstatovala, že všechny nabídky vyhověly příslušným požadavkům dle zákona a byly tedy hodnoceny. Nabídku s nejnižší cenou 72,5 milionu bez daně předložila brněnská společnost OHL ŽS,“ uvedl starosta k vítězi.

Tato firma na Táborsku vybudovala železniční koridor. Cestu k cíli jí ale ještě mohou zkomplikovat neočekávané situace, například odvolání proti rozhodnutí schváleného pořadí méně úspěšných hráčů.

V současné době probíhá kontrola nabídky tohoto uchazeče, položkového rozpočtu a dalších předložených dokumentů. Pokud bude vše v pořádku, lze očekávat, že radní na svém nejbližším zasedání rozhodnou o výběru nejvhodnější nabídky. Následně, nebude-li toto rozhodnutí napadeno některým z neúspěšných uchazečů, budeme moci po schválení zastupitelstvem dojít k podpisu smlouvy o dílo a k zahájení dlouho očekávané výstavby,“ potvrdil starosta Martin Doležal.