Soběslavští se již více než čtyři roky zaobírají rekonstrukcí zdejšího náměstí Republiky. Nyní se zdá, že neutichající debaty budou již zanedlouho u konce.

Občané měli možnost podávat na městský úřad připomínky, jak by mělo centrum města v budoucnu vypadat. Nechtějí, aby se na místě redukovala zeleň a někteří také volají po zachování středového parkoviště. Radnice na toto téma bude s obyvateli jednat při společné únorové besedě, kde se rozhodne o finální podobě.

„Většina vznesených připomínek se týkala redukce zeleně. Občané ji chtějí s drobnými úpravami ponechat. Rozhodli jsme se, že to budeme akceptovat. Také chceme zrušit velké parkoviště ve středu náměstí. Tím by se snížil počet parkovacích míst. To je ovšem věc, o které budeme s lidmi ještě jednat na debatě. Například obchodníkům se tato varianta samozřejmě nelíbí," upřesnil připomínky starosta Jindřich Bláha.

Také vysvětlil, že i podle odborníků současné umístění středového parkoviště není vhodné.

„Také jsme uvažovali o placeném parkování, aby lidé na náměstí nenechávali auta celý den a i při sníženém počtu míst by pak bylo kde zaparkovat. Nyní se ale přikláníme k variantě časově omezeného stání, které by zůstalo zdarma," naznačil starosta.
Místní s úpravou náměstí souhlasí. „Rekonstrukci náměstí vítám. Nesouhlasím ale s odstraněním zeleně. Už jsme si na pěkná zákoutí v parku zvykli. Přála bych si ale zastřešenou autobusovou zastávku. Když prší, nemám se kde schovat," sdělila nám své přání obyvatelka města Martina Benešová.

Shánějí dotaci

V současné době Soběslavští stále nemají zpracovaný podrobný projekt či stavební povolení. Vše by se mělo dát do pohybu po rozmluvě s občany, která se uskuteční 18. února ve zdejším kulturním domě. „Snažíme se maximálně vypořádat s připomínkami občanů. Po debatě snad již vznikne finální projekt. Doufám, že bychom mohli letos začít s pracemi," konstatoval Jindřich Bláha.
Finální částka na rekonstrukci prozatím chybí, počítá se ovšem se sumou do padesáti milionů korun. Vedení města má na akci v rozpočtu vytvořenou rezervu a stále doufá v získání dotace. „Zatím jsme v žádostech o dotace nebyli úspěšní. Samozřejmě nějakou stále hledáme. Pokud se to nepovede, pak to budeme muset celé financovat z vlastních zdrojů," řekl starosta.
Pokud vše půjde bez komplikací, mohlo by nové náměstí zvelebovat Soběslav do tří let.

Přání občanů

Také v Nadějkově se pustili do kompletní rekonstrukce náměstí. Stejně jako proměnu Farské zahrady, tak i obnovu náměstí Prokopa Chocholouška, pojalo vedení obce formou diskuzí s místními obyvateli a následnou proměnou, při které téměř každý občan přiloží ruku k dílu.

„Již se uskutečnila tři plánovací setkání i s autory projektu Adama a Ivany Barošových, na kterých lidé sdělili svoje představy a pak o nich hlasovali. Na základě jejich připomínek se pak doladila konečná podoba. Již na podzim jsme začali s prvními pracemi. Vyřezali se keře ve spodní části náměstí a na některých místech se dosela tráva," upřesnil k akci starosta Nadějkova Zdeněk Černý.

V prostoru Nadějkovští plánují položit novou kamennou dlažbu, přibude trvalkový záhon, vysadí lípu, upraví parkovací stání, dobudují chodníky a zachovají vánoční smrk. Vše podle námětů občanů. „Projekt je ojedinělý v tom, že vznikla metodou participace obyvatel. Lidé nám řekli, co je pro ně prioritní a my jsme to podle jejich přání zpracovali. Samozřejmě jsme ještě vzali v potaz dopravní obslužnost, přírodní podmínky i historii obce," sdělil ke vzniku architektonické podoby náměstí Adam Baroš.

Vedení obce se podařilo získat grant Nadace Partnerství z programu Místo pod stromy. Projekt loni nadace podpořila částkou 198 tisíc korun. Na vypracování architektonické podoby se obec podílela 25 tisíci korunami.

„V jedné žádosti dotaci jsme byli neúspěšní, tak jsme zažádali o peníze z programu obnovy venkova. Finance bychom využili na střední část náměstí, kde se vysadí dvě lípy a vznikne nová kamenná dlažba s většími rozestupy, ve kterých bude tráva. Budí to dojem zarostlé návsi," vysvětlil možnosti financování starosta s tím, že letos do obnovy půjde z rozpočtu dalších dvě stě tisíc korun a stejná částka z dotace.

Na Křižíkově náměstí v Táboře vznikne na místě parkoviště odpočinková zóna s Bránou času. Takto by měl prostor vypadat při pohledu z Palackého ulice.

Začne poslední část rekonstrukce ulic

Bechyňští naplánovali na letošek část poslední a nejnákladnější etapy rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic. Z rozpočtu do ní poputuje 12 milionů korun. Osm milionů investuje vedení města z prodeje bytů Na Libuši. Zbytek financí vloží do renovace na úkor jiných akcí. Bude muset počkat digitalizace kina za 2,5 milionu, projektové dokumentace k rekonstrukci komunikace v Křižíkově čtvrti a na sídlišti Písecká či nové auto pro městský úřad.

V Palackého ulici se obrátí provoz

Rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře za padesát milionů měla začít začít již minulý rok, ale kvůli námitce firmy Swietelsky na Úřad pro hospodářskou soutěž, se tak nestalo. Úřad připomínky neuznal a dodavatelem stavby zůstává společnost K – Building CB. Hlavní změnou na náměstí bude obrácení provozu v Palackého ulici a nové semafory. Místo dnešního parkoviště u banky vznikne prostor s posezením a zelení. Vévodit mu bude umělecké dílo Brána času. Táborští se rekonstrukce dočkají zřejmě letos na jaře.

S proměnou pomohla dotace z ROP

Sedmimilionová dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pomohla Mladovožickým s revitalizací Žižkova náměstí. Vedení města stavební práce rozdělilo do dvou etap. První začala v roce 2009, další o tři roky později. Do té už radnice investovala přibližně půl milionu korun z rozpočtu. Chodníky na náměstí se vydláždily, opravilo se veřejné osvětlení a světlo se přidalo i k dominantně náměstí soše Svatého Václava, vznikla nová parkovací místa vysadila se zeleň.

Náměstí prokouklo ve třech etapách

Gabrielovo náměstí v Chýnově se významných změn dočkalo ve třech etapách. První část rekonstrukce začala v roce 2006 a skončila za čtyři roky. Zahájily ji úpravy v parku u základní školy. Do té doby byla u školy hlína a město se rozhodlo prostor vydláždit. Ve druhé etapě se řešilo parkoviště u školy, v poslední se dláždily chodníky u úřadu a stavěl se záliv pro autobusovou zastávku.