Těsnou většinou jedenácti hlasů odsouhlasilo veselské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání konání referenda. Všelidové hlasování rozhodne o Lidlu 7. listopadu.

Referendum se mělo původně konat v termínu řádných parlamentních voleb. Otázka vybudování obchodně kulturního komplexu v centru Veselí hýbe městem. Petice proti výstavbě supermarketu Lidl už má přes tisíc podpisů .

„Petici jsem podepsala ale k referendu se nechystám. I tak si ale myslím, že k němu přijde dost lidí. Hodně to občany zajímá,“ míní Eva Lišková z Veselí nad Lužnicí.

Kam ten spěch?

Členové petičního výboru si ale myslí, že není kam spěchat. Navrhli zastupitelstvu, aby se referendum konalo až v době řádných voleb do parlamentu. „Sami zástupci Lidlu tvrdili, že by s případnou výstavbou nezačali dříve, než se začnou budovat protipovodňová opatření ve městě,“ argumentoval člen petičního výboru Václav Kulanda.

Obavy z toho, že referendum bude kvůli nízké účasti pro zastupitelstvo nezávazné, nejsou plané. K všelidovému hlasování musí přijít 35 procent všech oprávněných voličů a pětadvacet procent se musí vyjádřit pro jednu variantu. Ke stejné otázce se může referendum konat nejdříve po dvou letech.

Proč odkládat?

„Myslím si, že nemá cenu odkládat rozhodnutí do doby, než záležitost upadne v zapomnění. Lidé, kteří o to mají zájem, si cestu do volebních místností najdou bez ohledu na to, zda se referendum koná či nekoná v souběhu s parlamentními volbami,“ míní místostarosta Veselí nad Lužnicí Václav Matějů.
Místostarosta navíc uvedl, že on sám bude většinové mínění občanů respektovat i v případě, že k referendu požadovaný počet lidí nepřijde.

Petičnímu výboru ale podle slov dalšího jeho člena a zastupitele za ODS Petra Hynka dochází trpělivost.

Za uchvátaným termínem vidí lobby řetězce. Navíc není výbor spokojený s odpovědí radnice na jeho otázky týkající se veřejné zeleně, průtokových poměrů a zejména změny územního plánu ve prospěch občanské vybavenosti, která výstavbu v parku u kulturního domu umožňuje.

„Ani jedna z nich nebyla zodpovězena. Reakce radnice byla plná vyhýbavých a nekonkrétních odpovědí. Pokud nám naše otázky uspokojivě nezodpoví, hodláme podat stížnost na krajský úřad,“ naznačil Hynek.

Vedení města se ale rozhodně brání přiřknuté roli zastánce Lidlu. „Já osobně budu hlasovat proti zveřejnění záměru prodeje pozemku u Kulturního domu. Podle mě by se rozhodování o využití pozemků poblíž řek mělo odložit do doby, kdy bude stát protipovodňová ochrana města. Poté kraj nově vymezí záplavová území,“ reagoval Matějů.

Náklady na referendum vyčíslila radnice na částku 70 tisíc korun. Pokud referendum ukazatele závaznosti nesplní, o dalším osudu pozemků u kulturního domu rozhodne zastupitelstvo města.