Lidé postižení povodní mají nárok na dávky mimořádné okamžité pomoci ve výši 51 150 a 34 100 korun. Kdo tyto peníze dostane?
Mimořádná okamžitá pomoc je dávka hmotné nouze a náleží lidem, kteří se dostali do vážných problémů. Musím ale upozornit, že uvedené sumy jsou maximální. Lidé mohou zažádat o obě dávky a pro každou je samostatný formulář. Ta do výše 51 tisíc je na pomoc v situaci, kdyby se člověk ocitl úplně bez prostředků, ošacení, jídla…voda mu například srovnala dům se zemí. Těch 34 tisíc je zase určených na předměty dlouhodobé spotřeby, o které domácnost přišla: pračka, lednička, sporák. Pokud nemají rodiny peníze na nové, může v tomto případě pomoci stát. Podle zákona ale musíme zvažovat sociální situaci žadatelů.

Jak se posuzuje, která rodina je movitější a má tedy finance na pokrytí škod?
Prioritně potvrzením příjmů zaměstnavatele nebo příslušné instituce (podnikatelé), ale někdy musíme spoléhat i na čestné prohlášení samotného žadatele. Například v otázce stavu úspor nemáme šanci zjistit, zda má dotyčný desetitisíce v polštáři či někde na účtu.

Co když žadatel zadá lživé informace?
Pokud se to prokáže, vyčíslíme přeplatek na dávce a lidé musí přeplatek vrátit. V tomto nám ale pomohla ochota pracovníků například v Bechyni, protože rodiny znají a pomohli nám zmapovat situaci některých občanů, se kterými například sociální odbor města dříve dlouhodobě pracoval.

Kolik máte na stole žádostí?
V Táboře máme zhruba dvacítku žádostí, hodně ze Zárybničné Lhoty, poté třeba z Plané nad Lužnicí či dalších lokalit. Jsme schopni pomoci obci i tím, že pošleme nezaměstnané na veřejně prospěšné práce. Například Jistebnice a Borotín tyto pracovníky využívají.

A co v Bechyni?
V Bechyni jsou vyplavených domácností desítky. Odhadujeme, že by se k nám mohla dostat zhruba čtyřicítka žádostí. Některé máme v tuto chvíli úplné a jsou poslané k výplatě. Musím ale vyzdvihnout spolupráci s panem starostou Matějkou. Nebýt vedení města, je pro nás výplata dávek v Bechyni podstatně složitější. Je evidentní, že jim hodně záleží na tom, aby lidé dostali peníze co nejdříve. Pracovnice bechyňského sociálního odboru postižené povodní obešli a zajistili veškeré podklady. Byla to iniciativa ze strany města, že se okamžitě pustilo do šetření situace a nám to v dané situaci hodně pomohlo.

Za jak dlouho se k lidem peníze dostanou?
Do pěti tisíc můžeme vyplatit na místě. To nikdo překvapivě v Bechyni využít nechtěl. Když je podkladová dokumentace úplná, tak v tu chvíli jsme schopní to dávku okamžitě poslat k výplatě do jednotného výplatního místa a lidé dostanou peníze bezhotovostně asi za dva nebo tři dny – způsobem, který v žádosti zvolili.

A jak dlouho trvá zpracování dokumentace?
To je individuální. Někteří lidé nám dali podklady již v prvních dnech. Čím lépe je situace zdokladovaná, tak tím lépe určíme výši částky. Zklamání některých pak je, že například vyplní škodu 400 tisíc, ale to jim vyplatit nemůžeme. Potom z toho pramení akorát naštvání. Lidé si mnohdy myslí, že úřad práce je od toho, aby jim proplatil škody, které třeba nezaplatí pojišťovna. My jim ale máme pomoci zajistit především dostatečné sociální fungování, dokud nemají šanci se ze situace dostat vlastními silami.

Kolik jste již vyplatili dávek?
Zhruba deset z padesáti. Nikde nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, tak se především snažíme získat všechny potřebné informace pro posouzení relevantní výše nároku na dávku. V soběslavském úřadu práce jsou dvě žádosti a jedna je vyplacená, ve Veselí jsou ze čtyř vyplacené dvě. Předpokládám, že tam ale nějaké ještě přibudou.

Do kdy vyřešíte další žádosti?
Předpokládám, že do konce příštího týdne budou již všechny žádosti úplné a také vyplacené. Ne vždy rychlost zpracování záleží jenom na nás, protože pro doložení nezbytných podkladů je důležitá i spolupráce klientů a je mi jasné, že řada z nich teď řeší spoustu jiných starostí. Pokud ale lidé přijdou a budou v souvislosti se situací akutně potřebovat peníze, jsme jim schopni okamžitě na místě bez administrativního prodlení vyplatit částku do pěti tisíc korun. Je to v podstatě hotovostní záloha na dávku. V tuto chvíli řešíme zhruba padesátku žádostí.

Co vše pracovníci posuzují?
Základem je sociální šetření pracovníků obce, které nám například v Bechyni velmi pomohlo. Míra postižení a co vše bylo zaplavené, včetně spotřebičů. Ve většině případů máme doloženou i fotodokumentaci a posuzujeme také příjmy rodiny. Ty se dokládají proto, abychom mohli odlišit rodinu, která je na tom příjmově dobře a je předpoklad, že něco zvládne ze svých prostředků a rodinu, která žije ze životního minima. U většiny klientů příjmy máme, protože u nás pobírají jiné dávky – přídavky na děti, příspěvky na bydlení. Jsem si vědom toho, že potvrzení o příjmech nějakou dobu trvá, ale pokud lidé přijdou, že nemají třeba na jídlo, mohou využít již zmíněné hotovostní zálohy na dávku.

Pomáhají pracovníci úřadu či města lidem s formuláři?
Samozřejmě. Pracovnice lidé postižené povodní informují o dávkách a i jim pomohou na našich pracovištích s vyplněním formulářů. Pro někoho to může být rychlejší, než když se se všemi kolonkami pere sám.

Na co se lidé nejčastěji ptají?
Hlavní nedorozumění vznikají z toho že lidé mají představu, že fungujeme jako pojišťovna a veškeré škody jim musí úřad práce zaplatit.

Funguje spolupráce s obcemi?
Nemůžu si ji vynachválit. Nejen v Bechyni, ale i tady v Táboře byla bez problémů. Všechny obce se snažily spolupracovat a to mě moc potěšilo. Bez jejich pomoci by to bylo daleko náročnější. Je jasné, že v současné situaci je i hodně emocí – to je patrné třeba právě v Bechyni. Věřím, že až tyto emoce opadnou, i tam lidé zjistí, že se pro ně radnice snažila dělat maximum.

Podle čeho posuzujete výši částky?
V postižených domácnostech děláme šetření. Říkám sice děláme, ale pokud je dohoda s obcí, tak nám je mnohde pomohla zajistit ona. Je to pro nás nejen časová výhoda, ale místní pracovníci znají ty rodiny zpravidla lépe než my jako úřad práce. Máme i vlastní terénní pracovníky, kteří mohou v případě potřeby do terénu vyrazit, ale s ohledem na naše omezené kapacitní možnosti je pro nás fungující spolupráce s obcemi velkou pomocí a výhodou.

Mají lidé možnost získat peníze i jinde než z mimořádné okamžité pomoci?
Mluví se o tom, že budou uvolněné nějaké speciální prostředky z celostátní či krajské úrovně, ale upřímně o tom nevím tolik informací, abych se k těmto možnostem mohl vyjadřovat.

Dříve hmotnou nouzi řešilo město…
Ano. Pro nás je tato agenda nová. Hmotnou nouzi máme v gesci teprve od ledna loňského roku. O to cennější pro nás je, že obce, které dříve tuto agendu dělaly, nám teď podaly pomocnou ruku. Věřím, že současnou situace zvládneme a všichni bychom byli moc rádi, kdyby se podobné situace v budoucnosti vyskytovaly pokud možno co nejméně.