„Neformálně jsme si popovídali. Pan starosta s kolegou ze životního prostředí mi vysvětlili, proč je cena za odpad a vodu taková, jaká je. S výsledkem schůzky ale spokojená moc nejsem," hodnotila Martina Kvěchová s tím, že za nižší cenu zejména vody bude dále bojovat. Zatím však nechtěla blíže upřesnit jakým způsobem. Nicméně situaci považuje za vážnou a bude zkoušet vše, co je v jejích silách.

„Pan starosta mi ale slíbil, že jsou ochotni přistoupit na kompromis alespoň co se týče zdražení odpadu. Cenu by radnice prý nezvýšila na 720 korun, ale jen na šest stovek, což se mi zdá docela přijatelné," řekla maminka dvou malých dětí.

Jednání Martiny Kvěchové Jiří Fišer chápe. „Současnou situaci vnímám tak, že pro obyčejné lidi jsou teď ekonomicky těžké časy. Na druhou stranu se musím starat o finanční zdraví města," mínil starosta.

Na stranu občanů se staví i zastupitelé z ČSSD. „Návrhy našeho klubu zní jednoznačně na 600 korun měsíčně. Ještě to ale není definitivní. Částka 720 korun pro nás akceptovatelná rozhodně není," vyjádřila se místostarostka Olga Bastlová.

Autorka petice si však i přesto nedokáže představit, že by v příštích letech měla za kubík vody platit ještě o dvě nebo tři koruny více, jak se na schůzce dozvěděla. „Chtěla bych dosáhnout toho, aby třeba radnice na nějakou chvíli odložila splátky úvěru či vodu občanů alespoň částečně dotovala. Myslím, že kdyby se chtělo, peníze by se v nějakém fondu našly," dodala.

Deník také zajímalo, jak platí za odpad lidé, kteří mají trvalé bydliště uvedeno na radnici. Jak jsme se od místostarostky dozvěděli, takoví lidé nedostávají složenky či platové výměry, ale informace o poplatku se dozvídají z tzv. veřejného předpisového seznamu. „Na vývěsce úřední desky se dočtou, že zde mají uloženou zásilku. Pokud částku neuhradí včas, je dluh předán terénnímu pracovníkovi z odboru financí a ten pak situaci řeší. To znamená, že se snaží dotyčného najít a dostat z něj peníze," nastínila Olga Bastlová. Pokud tento pracovník neuspěje, přichází na řadu exekuce majetku.

V případě, že je dlužníkem bezdomovec a podaří se ho objevit v místě, kde se zdržuje, situaci poté začíná řešit komise pro pohledávky. Vždy je totiž velmi pravděpodobné, že takový člověk nebude mít peníze, aby dluh zaplatil.

Lucie Janečková