Po komunálních volbách zastupitelé do svého čela posadili Víta Radu. Po ruce mu zůstává bývalý starosta, nyní místostarosta, Ladislav Sýkora. Jeho rady hodlá přijímat, ale úsudek si chce udělat sám. „Rady od bývalého starosty jsou pro plynulé pokračování chodu města a investičních záměrů důležité. Konečná rozhodnutí a postoje už budou vyplývat z mého pohledu na věc. Je na místě připomenout, že strategická rozhodnutí jsou na zastupitelstvu nebo radě města,“ upozornil, že důležitá rozhodnutí dělají zastupitelé jako celek.

CO VESELÍ PÁLÍ
Problémy novopečený starosta vidí v nedokončené infrastruktuře. „Pro řadu občanů jsou problematické nedokončené chodníky, komunikace či uzavírka mostu ve Weisově ulici. Pro další může být problémem nevyužitá budova staré radnice. V podstatě je jen kulisou na náměstí. Tyto a další investiční záměry města jsou zaznamenány a na základě vypsaných dotačních programů budou realizovány. Urgentní problémy se řeší bez ohledu na dotace,“ dodal.

Z pozice starosty se hodlá věnovat rozšíření možností bydlení a podporovat výchovu, vzdělávání, včetně sportovního vyžití dětí a mládeže.

Bývalý středoškolský učitel a podnikatel není v komunální politice nováčkem. Ve veselském zastupitelstvu se pohybuje 12 let, vystřídal několik funkcí, 4 roky byl členem rady města. „Jedno volební období jsem byl předsedou finančního výboru a další předsedou komise dopravy, životního prostředí a cestovního ruchu. Letos jsem kandidoval do zastupitelstva počtvrté. V případě úspěchu jsem jako lídr sdružení počítal s tím, že uvolněnou pozici přijmeme,“ vysvětlil.

BUDOUCÍ ZÁMĚRY
Jednou z jeho priorit je rozšíření možností bydlení. „Myslím tím startovací byty a pokračování v zainvestování pozemků pro výstavbu. Dále bych rád zmínil cyklodopravu jako vhodné řešení bývalého železničního náspu a možnost prodloužení cyklostezky do Horusic. Pak se chci zaměřit na podporu výchovy, vzdělávání, sportovního vyžití dětí a mládeže. Samozřejmě nesmíme opomenout ani postupnou modernizaci majetku města. To vše s největší možnou podporou různých typů dotací,“ vyjmenoval vše, čemu chce ve funkci věnovat pozornost.

Svého předchůdce si váží, dle jeho slov se mu podařilo prosadit řadu investic, o kterých se do té doby jen mluvilo. Ale nějaké věci chce dělat po svém. „Osobně bych změnil právě přístup k investicím města. Chtěl bych více naslouchat hlasu obyvatel. Následně se pokusím prosadit takové návrhy, které se vyskytnou nejčastěji,“ upřesnil svou vizi.

Převzatý městský úřad navíc letos obhájil podruhé v pořadí titul Přívětivý úřad roku 2018. Slavnostního předání ocenění se na Ministerstvu vnitra ČR zúčastnil Vít Rada společně s tajemníkem města Petrem Kociánem na konci listopadu.

Lenka Pospíšilová