Potrubí, které zaručí vytápění i největšímu táborskému sídlišti, má podle tiskového mluvčího společnosti Miroslava Beneše měřit 5,6 kilometrů. Jeho stavbu rozložili na dvě části. „Nejdříve se staví z Plané nad Lužnicí na sídliště, pak bude horkovod pokračovat až k výměníkovým stanicím v Husinecké ulici na Ústeckém předměstí,“ vysvětlil.

První etapa má být hotová v červnu příštího roku, druhá až v lednu roku 2021.

DOČASNÉ OMEZENÍ

Plán stavby byl připraven tak, aby bylo nepohodlí občanů co nejmenší. „Aktuálně se pracuje ve Světlogorské ulici, kde je prováděn protlak pod silnicí. Došlo k záboru přibližně třiceti parkovacích stání a byla odfrézována vrchní asfaltová vrstva,“ upřesnil Miroslav Beneš.

Podle tiskového mluvčího města Luboše Dvořáka je tento postup předem domluvený. „Úplný zábor míst v ulici odbor dopravy investorovi nepovolil. Firma se také zavázala, že během svátků budou všechna parkovací místa veřejnosti k dispozici,“ doplnil dohodnuté podmínky.

S ohledem na vánoční svátky tento týden práce skončí. Pracovní ruch se do míst vrátí až 6. ledna. Později se bude pokračovat ulicemi Bělehradská a Helsinská.

Město Tábor díky novému dodavateli ušetří více než 11 milionů ročně 20 let. Během kontraktu by mělo jít nejméně o 220 milionů. „Zmíněné úspory vycházejí z porovnání nabídek na dodávky tepla pro tato dvě území v loňské soutěži, ve které nabídla C-Energy nižší cenu než konkurence,“ upozornil Miroslav Beneš.

MENŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Podstatná je nejen ekonomická, ale i ekologická stránka věci. „Horkou vodu budou generovat plynové motory. Čistší energie z modernizovaného zdroje tak nahradí dosavadní teplo vyráběné spalováním uhlí,“ zmínil.

Při výrobě tepla pro dvě táborské aglomerace bude sníženo i emisní zatížení znečišťujícími látkami, které spočívá v podstatně nižší produkci CO2.

Jak uvedl ředitel společnosti C-Energy Libor Doležal, dodávku pro Tábor chtějí zahájit už v září příštího roku. „Podle našeho názoru by se cena tepla měla stát konkurenceschopnější a z dlouhodobého hlediska také stabilnější,“ naznačil.

STROMY ZACHOVAJÍ

Výstavbu koordinují tak, aby respektovala městský projekt regenerace sídliště. Postupují šetrně k přírodě a nenarušují stromy. „Trasa je složitá, vyskytuje se na ní řada sítí, údaje o nich jsou mnohdy nepřesné. V území Kozského potoka jsme narazili dokonce na skálu,“ řekl Libor Doležal.