Novorozené děti v Táboře bude hlídat třináct nových monitorů dechu.Zdroj: Foto: archiv nadaceMonitor dechu je zařízení, které upozorní zvukovým a světelným signálem okolí, že kojenec přestal dýchat na více jak 20 vteřin, a umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat přivoláním odborné pomoci a zahájením resuscitace. Jeho použití tak podstatně zvyšuje bezpečnost péče o malé děti, zvláště během jejich spánku.

Hlavní činností nadace je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí.

„Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR“ popsala Miloslava Stibůrková, regionální manažerka pro Čechy.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do roku věku. Za 25 let své existence se jí podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 8.500 monitory dechu v celkové hodnotě přibližně 34 milionů korun.