Pěvecký sbor Novita ze Soběslavi podle slov sbormistryně Evy Králové zpívá se srdcem na dlani. „S hospicem Jordán spolupracujeme řadu let. Ještě před vznikem sboru jsem učila na táborské umělecké škole, kde jsem navázala kontakty s jeho zakladatelkami. Přišlo mi naprosto přirozené, že pro ně můžeme něco udělat,“ řekla.

ZPÍVÁNÍ JE RADOST

Každý koncert, který Novita v Táboře od roku 2012 měla, tak podpořil paliativní péči. „Pro všechny z nás je zpívání pro hospic, seniory a další potřebné radostí. Spolupracujeme i se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých,“ dodala.

Multižánrové hodinové vystoupení hospicu vyneslo 10 700 korun. Jak sdělila fundraiserka Lucia Kopřivová, finanční prostředky poslouží na chod neziskové organizace.

„Každý dar je důležitý bez ohledu na částku či frekvenci. Velice si toho vážíme, protože díky nim můžeme fungovat,“ vysvětlila.

Tříkrálová sbírka letos slaví 20. výročí, takto loni koledovali v Soběslavi.
Koledníci vyrazí do táborských ulic

Kostelem zněly skladby jako Aleluja či Tichá noc. Šestiletá Sofie Lenkerová s babičkou Jitkou Havlínovou ocenily nejvíce pohádkové melodie. „Nejvíce se mi líbila písnička Jdi za štěstím z pohádky Jak se budí princezny,“ vybrala favorita Sofie Lenkerová.

„Koncert byl moc pěkný, pestrý a pohladil na duši,“ zhodnotila Jitka Havlínová, která s vnučkou přijela ze Sezimova Ústí.

ODBORNÁ PÉČE

Marek Hrstka v průvodním slovu zmínil, že v životě mohou nastat neočekávané situace. „Pomalu se vracíme ke všedním povinnostem, mezi nejdůležitější z nich patří péče o rodinu. Někdy naše vlastní odhodlání ani ruce nestačí. A proto si vážíme těch, kteří nabízí odbornou pomoc v těchto nejtěžších chvílích,“ shrnul za sbor.

Natáčení pohádky Zakleté pírko.
Režisér si vybral statek na jihu. Jihočeši viděli pohádku v předstihu

Snaha všech umělců byla po zásluze odměněna aplausem, nechyběl ani přídavek. Zpěváky na klavír doprovodila Martina Pechová, na hoboj Jiří Vlášek a ovace sklidila také tenorová vystoupení Davida Kratochvíla.

Hospic Jordán: Mobilní specializovaná paliativní péče, kterou domácí hospic poskytuje na Táborsku již 10. rokem stále není plošně hrazená ze zdravotního pojištění. Úhrada pokrývá pouze část reálných nákladů na pacienta a den. Chod organizace funguje na základě vícezdrojového financování. Dary tvoří téměř polovinu rozpočtu.  Benefiční akce a předání výtěžku je jednou z mnoha forem podpory. Přispívat mohou jednotlivci i firmy formou dárcovské sms, on-line dary či převodem na účet. V obchodním domě Dvořák má hospic také vlastní Dobročinný obchod.