Na sever od obce, kde bude obchvat stát, už začaly přípravné práce. Spolu s dělníky a dalšími pracovníky se v místě stavby, která prochází archeologicky exponovaným místem pod hradem Kámen, pohybují i archeologové.

„V loňském roce došlo k zjišťovacímu archeologickému výzkumu, na základě kterého bude při stavbě probíhat záchranný archeologický výzkum. Jako zhotovitel tohoto výzkumu byla vybrána nezisková organizace Archaia Brno,“ prozradila referentka úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jana Hažmuková. Dodala také, že veškerá koordinace s archeology funguje už od předání staveniště.

Nově vybudovanou silnici dlouhou 2,4 kilometru velmi ocení především řidiči na trase mezi Táborem a Pelhřimovem, ale také obyvatelé obce Kámen. Význam silnice I/19 stoupl po správní reformě v roce 2000, která včlenila okres Pelhřimov do Kraje Vysočina.

Nově vybudovanou silnici ocení kromě řidičů také místní, kteří se zbaví zátěže z tranzitní dopravy.

Už počtvrté pořádaly Andrea Blažková a Eva Švecová chovatelskou výstavu morčat v areálu restaurace Hilton.
OBRAZEM: Stovka morčat se v sobotu usadila v restauraci HiltonDenně obcí totiž projedou tisíce aut. „Kámen se už pomalu stával typickou udušenou obcí, která má tu smůlu, že leží přímo na frekventované spojnici mezi dálnicemi D3 a D1. V současnosti tudy ve všední den projede přes sedm tisíc automobilů. Pevně věříme, že obchvat pomůže ke zlepšení ovzduší a nastartování dalšího rozvoje nejen obci Kámen, ale také místnímu stejnojmennému hradu,“ uvedl vedoucí projektu Martin Račanský.

Obchvat kromě toho navíc odstraní i nevhodné stávající směrové i výškové poměry komunikace, nedostatky z hlediska uspořádání příčného profilu vozovky, tedy zúžení a dále odkloní silniční tranzitní dopravu z obce a bezprostřední blízkosti hradu Kámen. „Současné parametry silnice I/19 v průtahu obce Kámen neodpovídají jejímu významu a situaci je nutno v co nejkratší době zlepšit vybudováním obchvatu, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci,“ doplnila Hažmuková. Po novém obchvatu by se řidiči mohli začít prohánět za dva roky.

„Doba pro dokončení stavby je 30 měsíců a doba pro uvedení do provozu je 24 měsíců,“ dodala. Předpokládaná cena stavby je necelých 197 milionů korun.

Na Kozí farmě u Svobodů v Turovecké ulici v Chýnově se již tradičně konaly Trhy ve dvoře.
OBRAZEM: Trhy ve dvoře na Kozí farmě přilákaly děti i dospěléSoučástí projektu jsou také dva mostní objekty, a to lávka pro pěší a cyklisty a téměř 50 metrů dlouhý most. Význam silnice I/19 stoupl po správní reformě v roce 2000, která včlenila okres Pelhřimov do Kraje Vysočina, a posílila tak vazby území na nové krajské město Jihlavu na úkor původní orientace na České Budějovice.

Provoz na silnici mezi Táborem, Pelhřimovem a Humpolcem dále zhoustl v návaznosti na dostavbu dálnice D3 kolem Tábora a aktuálně probíhající velkou rekonstrukci dálnice D1.