Středisko výchovné péče sdílí stejnou budovu s azylovým domem pro matky s dětmi ve Vídeňské ulici na sídlišti Nad Lužnicí. Zřizuje ho ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jedná se o detašované pracoviště výchovného ústavu v Černovicích, který také zajišťuje personální obsazení.

„Středisko nabídne bezplatnou odbornou pomoc na dobrovolné bázi, poskytovat ji bude psycholog, etoped a sociální pracovník,“ upřesnil ředitel výchovného ústavu Josef Michálek. Ve středisku budou pracovat čtyři zaměstnanci na úrovni tří pracovních úvazků.

Příprava prostor trvala zhruba rok a jejím výsledkem jsou tři terapeutické místnosti, z nichž jedna bude fungovat jako herní a zároveň i pro setkávání vrstevníků se stejnými problémy. Do adaptace budovy vložilo město Tábor prostřednictvím společnosti Bytes nemalé finanční prostředky.

Podle odhadu ředitele Josefa Michálka by středisko mohlo každoročně poskytnout pomoc až 180 klientům z řad dětí i jejich rodičů. Ti tak nebudou muset dojíždět do Černovic či Českých Budějovic.

„Středisko výchovné péče je připraveno podat pomocnou ruku jak dětem, tak i jejich rodinám,“ uzavřel Josef Michálek. Důležitost sítě středisek zdůraznila i ministerská rada MŠMT pro střediska výchovné péče Kamila Dürichová.

„Tato služba je jedním z nejdůležitějších pilířů prevence výchovných problémů u dětí a mládeže,“ uvedla a dodala, že MŠMT nyní v republice zřizuje kolem osmdesáti podobných center, jejichž cílem je předcházet vzniku a rozvoji nežádoucích projevů chování dětí a dospívajících.

Pracoviště v Táboře bude otevřeno v pracovní dny v dopoledních i odpoledních hodinách, objednat se lze telefonicky na čísle 604 265 773. Jeho vedoucí je speciální pedagožka a etopedka Petra Janů. Pracovníci střediska zároveň zvou veřejnost na dny otevřených dveří, které se konají 16. a 23. září od 9 do 18 hodin.