Staré pohlednice, knihy, dokumenty, obrazy, kroniky či smlouvy mají společného jmenovatele. Je jím Planá nad Lužnicí, tak jak ji lidské oko již nepamatuje, a její tvář minulosti zachycuje pouze inkoust na listech papíru či olej na plátně. Vše se má navíc stát součástí nového muzea, které vzniká ve zdejší faře.

„Na faře si pronajímáme dvě místnosti od římskokatolické církve a nyní jsme se domluvili, že nám poskytne další. Doufám, že se nám v ní do léta podaří zprovoznit malé místní muzeum," sdělil své přání kulturní referent František Doubek.

Vedení města proto požádalo o pomoc své občany, aby zapátrali v rodinných archivech po materiálech, které jsou úzce spjaté s městem, jehož historie se datuje až do roku 1288, kdy bylo součástí pražského biskupství. Na radnici již lidé začínají nosit první exponáty. Každý může stále něčím přispět.

Poklad na půdě

„Myslím si, že je dobře, že tady město něco takového plánuje, určitě o to bude mít zájem dost lidí. Manžel poskytl nějaké dokumenty k „Vzájemně se podporujícímu spolku Bratrství". Našel je po svém tatínkovi," řekla Irena Matoušková.

Podobný názor sdílí i další Plánský občan, který si ovšem nepřál zveřejnit jméno: „Když jsem opravoval střechu, našel jsem na půdě dokumenty z roku 1856. Jsou to nějaké platební výměry a pokuty z finančního úřadu třeba za volné pobíhání psů. Přemýšlel jsem, že to odvezu do Tábora, aby se na to podíval nějaký odborník. Pak, když se naskytla možnost věnovat je vznikajícímu muzeu, zůstanou tady v Plané. Je dobře, že bude něco pro další generace," míní.

I samotné vedení města má již nashromážděné různé materiály. „Máme tady spoustu knih i z celého okolí Táborska a nebo fotografie. Někdo nám předměty daruje, jiný zapůjčí. Někteří lidé se s nimi nechtějí rozloučit," konstatoval František Doubek.

Naučný panel

Prostřednictvím muzea se místní dozví také zajímavé informace o významných osobnostech, jež měly s Planou co do činění. Před válkou tady byla oblíbená rekreační oblast, kde se potkávali průmyslníci a umělci. „Chceme, aby se v muzeu objevila alespoň zmínka o každém z nich. Jsme také domluveni s uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni, že studenti budou dělat v Plané klauzurní práci právě o zdejších rodácích. Před městským úřadem pak vznikne naučná tabule, aby si lidé mohli připomenout významné rodáky," prozradil František

Doubek.
Ve faře již funguje několik let galerie, kde je přes sezonu zhruba pět výstav. První letošní je naplánovaná na 26. dubna, kdy své dílo představí výtvarník Ladislav Hodný. Součástí fary je i zahrada sloužící ke koncertům a představením.

„Budovu nevlastní město, takže se nepouštíme do rozsáhlejších rekonstrukcí. Samozřejmě, že jsme ale galerii museli uvést do ucházejícího stavu. V minulých letech jsme na ni získali dva granty, celkem za pětačtyřicet tisíc korun. Obnovili jsme i zahradu. Do ní šlo z rozpočtu devadesát tisíc," upřesnil místostarosta Jiří Rangl.

Dodal, že smlouva s církví o pronájmu další místnosti je podepsaná a vše je ve fázi příprav, stejně jako finance, které do akce nakonec poputují.