Není vyloučeno, že Tábor bude mít problémy s ukládáním vytěženého bahna z Jordánu do pískovny Hůrka. Potvrdil to i šéf odboru životního prostředí Jan Fišer v reakci na změnu vyhlášky, která specifikuje ukládání takzvaných ostatních odpadů.

Ještě nedávno mohl Tábor kalkulovat s tím, že některé horší ukazatele sledovaných látek v sedimentu pomůže po uložení vylepšit metrová vrstva čisté zeminy. To však už nyní stačit nebude. Vyhláška nařizuje, že všechny ukazatele musí být v normě. Uložit jordánské bahno do plánské pískovny by přesto možné být mohlo, a to za předpokladu, že v okolí Hůrky se bude vyskytovat víc nebo stejně arsenu jako ve vytěženém sedimentu z nádrže.

Arsen je podle Fišera jediným sporným prvkem. Bahno ho při testech vykázalo dvojnásobné množství než dovolují tabulky. Metrová vrstva čisté zeminy v tom měla být záchranou. V současné době proto v pískovně probíhá hydrogeologický a geologický průzkum a také vyhodnocení rizik po uložení odpadu. Výsledky by měla radnice získat do šesti týdnů.