Čtyři hlasy radních na podporu nové alternativní školy nestačily. Nic ale není ztraceno, avizuje starosta Jiří Fišer, jehož hlas také chyběl. „Rozšíření nabídky škol všeobecně podporuji, měla by být pestrá a nebojím se, že bychom tím podráželi vlastní školy. Podle mne jen byla žádost uspěchaná," vysvětlil. Ostatně ani soukromé gymnázium nedostalo pro svou základní školu zelenou hned napoprvé. 

Pěti radním v žádosti o podporu zřízení nové základní školy s metodikou Montessori chyběla například zmínka o rozpočtu, zajištění financí nebo stabilizaci zázemí školy. Místostarostka Michaela Petrová, která má školství v gesci a která Mufíka v aktivitě podpořila, zmiňuje i jiné důvody, proč žadatel nedostal dostatečný počet hlasů. „Někteří kolegové tvrdili, že bychom měli podporovat jen městské školy. Ale já jsem místostarostkou pro vzdělávání, nikoli jen pro školy zřizované městem. Myslím si, že rodič má právo vybrat si, do jaké školy chce svoje dítě dát a pokud v Táboře bude po škole montessori poptávka, nevidím důvod, proč by neměla být," sdělila Michaela Petrová s tím, že si nepřisvojuje právo rozhodovat o tom, co je pro dítě lepší, zda alternativní nebo státní školství.

Ředitelka Táborského soukromého gymnázia Markéta Švadlenová má podobnou zkušenost jako Mufík, přesto u radních nakonec uspěla a od loňského září jim soukromá základka při gymnáziu funguje. Pro souhlas si však musela dojít jak na radnici, tak i na kraj dokonce třikrát. „Pro žadatele je doporučení města velmi důležité, bez něj ministerstvo školu nepovolí, protože se výhradně řídí potřebou regionu. Tábor je ale v tomto docela výjimečný, vznik soukromých zařízení podporuje. My jsme kladné stanovisko taky nedostali napoprvé, ale nevzdali jsme se a udělali moc dobře, protože základní škola je pro život gymnázia přínosem," posílá Markéta Švadlenová Mufíku morální podporu.

Otevřít již v září

Jak uvedla ředitelka montessori mateřské školky Mufík Dětem Karolina Mairychová, vzdávat se rozhodně nechystají. „Máme pro vznik základní školy zajištěný kompletní pedagogický sbor včetně psychologa a speciálního pedagoga. Stejně tak máme dohodnutého i odborného garanta vzdělávání, kterým je Montessori institut Prague," sdělila Karolina Mairychová. Pokud by byli úspěšní, o případné zájemce se bát nemusí. První třídu by pak mohli otevřít už v září. 

„Dostatečné množství zájemců se ozvalo už teď, byť je to zatím ještě předběžné. Dojednány máme také prostory, ve kterých by výuka měla probíhat. Jde o oblast Starého Města," upřesnila Karolina Mairychová. Výhody montessori přístupu vidí hlavně v respektu k dětem a jejich vývojovým potřebám. Velký akcent je dáván na takzvaná senzitivní období dítěte, kdy dítě samo nejvíc prahne po získávání nových poznatků.

„V tomto směru zakladatelka Maria Montessori navazovala na dílo Jana Amose Komenského. Děti jsou brány jako zcela rovnocenní partneři, kteří mají možnost volby jednotlivých učebních aktivit," vysvětlila specifika montessori přístupu. Za další výhodu považuje, že učitel se vždy věnuje individuálně jednomu dítěti. Ve třídě je navíc učiteli k dispozici jeden asistent. „Máme zkušenost i s integrací a inkluzí dětí se specifickými vzdělávacími potřebami," sdělila Karolina Mairychová. V současné době už takto úspěšně spolupracují se sdružením Apla.