Výjimečný projekt, který má za cíl přiblížit dětem v dnešním přetechnizovaném světě kouzlo knih a jejich četby, pochopitelně nemohl minout ani knihovny na Táborsku. Oficiálně se do něj postupně zapojilo deset okresních destinací.

Do Městské knihovny v Táboře zavítaly v pátek večer téměř tři desítky dětí, a rázem se ocitly v příběhu Sněhové královny, jedné z nejznámějších pohádek Hanse Christiana Andersena. Toto téma se vymykalo celostátně doporučenému mustru. Hovoří o tom vedoucí dětského oddělení táborské knihovny Dana Denišová.

„Náš program sestavila Jindřiška Bumerlová a měli jsme ho připravený už víc než rok. Dělá to tak spousta knihoven a pohádka Sněhová královna je opravdu nádherná,“ vysvětluje.

Děti se hned po příchodu do knihovny seznámily s postavami Andersenovy knihy, do kterých se přestrojily zaměstnankyně knihovny.
Poté už se dokořán otevřely dveře poutavého příběhu. Malí nocležníci si vždy nejprve poslechli část příběhu Sněhové královny a vzápětí se pustili do plnění úkolů souvisejících s osudy jeho postav. Hodně tajuplné a zajímavé bylo například hledání střepů z kouzelného zrcadla v temnotách zhasnutého dospělého oddělení. Stejně jako v pohádce nakonec po urputném souboji zvítězilo dobro nad zlem a vše se nachýlilo ke spánku. Ještě předtím si ale děti užily stínové divadlo, na které si samy namalovali vyřezané loutky.

Mimořádný večer prožila táborská knihovna už podeváté, a posedmé s přenocováním.

„Myslím si, že je hezké, když mají děti možnost poznat prostředí knihovny jinak, než ve dne. Užijí si knihovnu i potmě, kdy plní různé úkoly. Loni například hledali poklad, letos střepy z kouzelného zrcadla. Je to pro ně určitě pěkný zážitek,“ poznamenala Dana Denišová.


NOC S ANDERSENEM
Akce spatřila světlo světa v roce 2001 na Moravě a z drobného nápadu dvou knihovnic Hany Hanáčkové a Miroslavy Čápové se postupně stal fenomén, který dalece přesáhl hranice České republiky. Do jejího premiérového ročníku se tehdy zapojilo 40 knihoven, letos se přihlásilo 1600 míst a podle odhadů pořadatelů nocovalo v knihovnách téměř 95 000 dětí i dospělých. Organizátoři navázali kontakt i s kibucem v africké Keni, kde mělo přespat na dvacet malých čtenářů.