Přichází březen a s ním i nepříliš oblíbené vyplňování růžových formulářů s daňovým přiznáním.

V loňské roce přijali na táborském finančním úřadě kolem 15 tisíc daňových přiznání. „Letos očekáváme nárust plátců daně z příjmů, a to o 10 až 15 procent z důvodu legislativních změn," informovala ředitelka Finančního úřadu v Táboře Martina Sedláková.

Zmíněných změn je hned několik. Znovu je zavedena základní sleva na poplatníka u důchodců.
Lidé, kteří mají zaměstnání i vedlejší pracovní poměr, mohou letos očekávat započítání srážkové daně na celkovou daňovou povinnost. Pokud tedy poplatník v roce 2014 dosáhl příjmů do 10 tisíc korun plynoucích z dohod o provedení práce zdaněných srážkou daně, mohou nově i tento příjem zahrnout do základu daně a srážkovou daň započítat na svou daňovou povinnost.

Poprvé lze za rok 2014 uplatnit odčitatelnou položku, tak zvané školkovné, tedy slevu za umístění dítěte ve školce. Tuto slevu může v rámci jedné společné domácnosti na to samé dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, ať už rodič nebo prarodič, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte v zařízení, kromě stravného.

Stejně jako každý rok musí občané podat daňové přiznání od 2. do 31. března. Poslední týden, tedy od 23. března, se na táborském úřadě a na územních pracovištích prodlouží úřední hodiny až do 18. hodiny. Tak to potrvá až do 1. dubna. Pět pracovních dní po stanovené lhůtě mají občané stále možnost odevzdat své přiznání bez sankce. Jestliže tak neučiní, čeká je jednorázová pokuta v minimální výši 500 korun plus úroky z prodlení.

Velké firmy s daňovými poradci mají možnost odevzdat daňové přiznání až k poslednímu červnu. Do konce března ale musí finančnímu úřadu sdělit zplnomocnění jejich daňových poradců. Loni využilo služeb daňového poradce kolem 500 subjektů.
I letos chystají úředníci finančního úřadu výjezdy do měst na Táborsku. Mimotáborští tak nemusí s přiznáním do Tábora. Úředníci navštíví Sezimovo Ústí, Mladou Vožici, Bechyni a Soběslavští si mohou přijet s přiznáním do Veselí nad Lužnicí. Při setkání na městských úřadech budou pro občany připraveny tiskopisy, poštovní poukázky či jiné informační materiály. Zároveň se od úředníků dozví odpovídající informace potřebné pro vyplnění tiskopisu daňového přiznání.

Letos poprvé také úřady po celé republice zruší pracovní soboty, vzhledem k malému zájmu ze strany občanů v předchozích letech.
Daňové přiznání lze podat několika způsoby. Tiskopis mohou lidé odevzdat přímo na úřad nebo jej odeslat poštou. Elektronicky se formulář zasílá formou datové zprávy nebo prostřednictvím datové schránky (www.daneelektronicky.cz).
Daňe lze zaplatit nejen v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, ale také poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Pokladny letos nebudou z technických důvodů otevřeny po celou dobu.

Kateřina Šímová