Nezaměstnanost na Táborsku má stále klesající tendenci a k 30. dubnu 2008 činila pouhých 3,83 procenta. K tomuto datu evidoval Úřad práce v Táboře 2259 osob, z toho 180 absolventů a mladistvých. Podporu v nezaměstnanosti poskytoval úřad v dubnu 924 uchazečům, což představuje 40,9 procenta všech osob vedených v evidenci.