Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor.Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor.Zdroj: Deník/ Redakce„Tento pokles je o to příjemnější, že září je typicky měsícem se zvýšenou evidencí čerstvých absolventů škol. Aktuálně jich evidujeme kolem 140, nicméně dle zkušeností se poměrně dobře a rychle zaměstnají, takže jako problematickou skupinu je určitě nevnímám,“ uvedl. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podílejí přibližně pěti procenty, což ředitel označil oproti jiným skupinám za podíl takřka zanedbatelný.

„Podíl uchazečů nad padesát let na všech evidovaných nezaměstnaných se blíží 40 procentům, ale je samozřejmě nutné brát v potaz i četnost výskytu té které kategorie v populaci. Obyvatelstvo v ČR bohužel stárne: nerodí se děti, alespoň ne v takové míře, aby vyvážily počet zemřelých. A odráží se to i na našich statistikách,“ upřesnil ředitel.

Pokud jde o volná pracovní místa, těch má táborský úřad práce aktuálně hlášeno 3 765, tedy téměř stejně, jako před měsícem (to jich bylo 3 799). Stále dominuje poptávka po pomocných a nekvalifikovaných pracovnících, ale v trendu jsou stále také řemesla, řidiči nebo technické profese.

Míra nezaměstnanosti na Táborsku poklesla na 3,3 procenta oproti 3,5 procenta z minulého měsíce. Stejný ukazatel za celou republiku činí 3,5 procenta, Táborsko se tak drží mírně pod průměrem ČR. Nejhůře je na tom stále Karvinsko s 8,9 procenta, a na pozici regionu s nejnižší nezaměstnaností se protlačila Praha – Východ (1,5 procenta).

Hned za ní je jihočeský Jindřichův Hradec (1,7 procenta) a dosavadní premiant – Pelhřimovsko – se posunul na pátou pozici s nezaměstnaností 1,9 procenta. V jižních Čechách je na tom nejhůře Český Krumlov (3,8 procenta). „V případě Krumlova to lze přisuzovat vyšší závislosti na cestovním ruchu a službách s ním spojených. Přesto ani tato hodnota nezaměstnanosti není nijak tragická,“ uzavřel Pavel Kaczor.