Město nechalo vypracovat architektem návrh na řešení koupelny Pavly Novotné, který bude vyhovovat jak jí samotné, tak i předpisům tak, aby zůstala zachována bezbariérovost bytu.
Za Pavlou Novotnou osobně přišli místostarostka Tábora Zuzana Pečmanová, místostarosta Jiří Bartáček, vedoucí odboru Správy majetku města Dana Švecová a Mária Oravcová ze sociálního odboru. Zrakově postižené matce dvou dětí přinesli oficiální stanovisko města spolu s architektonickým návrhem, jak by mělo sprchové místo vypadat.
„Paní Novotnou jsme seznámili s tím, jak bude její koupelna upravena. Namísto vany bude postaveno sprchové místo, které ji dle jejího vyjádření bude vzhledem ke zdravotnímu postižení vyhovovat. Nyní bude návrh vložen do rady a předpokládáme, že bude odhlasován. Po novém roce by pak mohlo dojít k samotné realizaci,“ sdělila Dana Švecová.
Podle vyjádření úřadu, přijde rekonstrukce koupelny na 70 až 80 tisíc korun. Realizace bude dražší proto, že musí dojít k celkovému vybourání vany, podlahy, úpravě izolace, jiné celkové dispozici koupelny, přemístění přívodu vody, odpadu a k dalším úpravám. Celou částku uhradí město.
Pavla Novotná žádala město o koupelnu několik měsíců. Původně se někteří úředníci vyjadřovali ve smyslu, že realizace nebude možná, nyní je vše jinak i zástupci radnice sami přiznali, že jsou osobně rádi, že se problém podařilo vyřešit.
„Jsme si vědomi, že paní Novotná má zdravotní problémy, proto budeme apelovat na firmu, která bude stavbu provádět, aby dodala opravdu v co nejkratší možné době,“ potvrdila místostarostka.
Dohodu s městem si sama zrakově postižená žena chválí.
„Opravdu jsem si oddychla. Jsem skutečně ráda, že se to podařilo. Chci poděkovat všem, kteří se snažili mi pomoci. Chci také poděkovat za vstřícnost jak paní místostarostce Pečmanové, která se jako první o můj problém zajímala, tak také paní starostce Randové, která má jistě svůj díl na tom, že sprchu mít budu. Konečně se snad budu moci po těch letech bez obav vykoupat,“ svěřila se Pavla Novotná.
Paní Novotná i sami někteří úředníci přiznali, že původně negativní stanovisko radnice se podařilo zvrátit až po značné medializaci případu a i poté, co se do problému osobně vložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a poslanec a exministr kultury Vítězslav Jandák. „ Jsem rád, že se město postavilo k problému paní Novotné čelem a vše se v dobré obrátilo,“ konstatoval Jandák. „O problematiku občanů v Táboře se zajímat budu i nadále, protože mám pocit, že právě zde mají úředníci hodně co zlepšovat,“ dodal.