Maminka s kočárkem, člověk o berlích či na invalidním vozíku by byli bez šancí.

Auto zaparkované z části na chodníku v místech, kde byl zároveň kontejner, moc možností, jak pokračovat v chůzi po chodníku nenabízelo. Jedinou variantou pro vozíčkáře bylo vstoupit na rušnou Budějovickou ulici a riskovat svůj život.

Pomineme–li přestupek řidiče, už nelze přehlédnout, že při zastavení nepřemýšlel o druhých.

Otázka pro: Na to, jaký postih čeká na řidiče, který takto zaparkuje, odpovídal zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Dušan Vítů:
Lze uvést, že blíže nezjištěný řidič, který zaparkoval vyfotografované motorové vozidlo téměř celé na chodníku svým jednáním porušil ustanovení § 4 b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o PSP), ve znění pozdějších změn a doplnění, podle kterého se má řídit pravidly provozu na pozemních komunikacích. Toto je pouze obecná právní úprava zmíněného zákona. Dále však porušil již konkrétní ustanovení § 53 odst. 2, ve kterém je uvedeno, že jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. K uvedenému lze jen uvést, že kdo je považován za chodce, je přímo v § 2 citovaného zákona uvedeno - rozhodně to nebude motorové vozidlo a dále již není nikde v tomto zákoně uvedeno, že by na chodníku mohla motorová vozidla zcela běžně parkovat. Výjimka bude pouze za předpokladu, že takové parkovaní bude umožněno v případě, kdy to v daném úseku bude upraveno umístěnou svislou dopravní značkou č. IP 11d - IP 11g vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Za daných okolností svým jednáním řidič motorového vozidla, který zaparkoval na chodníku, a to i zčásti, naplnil skutkovou podstatu přestupkupodle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění. Za tento přestupek podle stejného zákona § 22 odst. 10 bodu 1 lze v blokovém řízení uložit blokovou pokutu do výše 2000 korun. V případě oznámení uvedeného přestupku k projednání ke správnímu orgánu hrozí sankce v podobě pokuty ve výši od 1500 korun do 2500 korun.
Za uvedený přestupek se body neukládají.

Pavlína Macelová