close Štěpán Pavlík. info Zdroj: Deník / Jiří Dintar zoom_in Štěpán Pavlík. Jak jste zvládli příchod koronaviru, co město dělalo pro své občany?

Příchod koronaviru jsme, troufám si říct, zvládli společně s Táborskými statečně. Kromě potřebné jistoty, že úřední instituce nenechá občany „ve štychu“ a je tu s nimi a pro ně, se povedla hned celá řada akcí. Pomohli jsme například podnikatelům s nájemným, odpustili jsme občanům některé poplatky, dorovnali jsme sbírku do Táborské kádě pro neziskové organizace a rozdávali jsme také ochranné pomůcky a dezinfekci. Celkem město na tuto pomoc vydalo částku převyšující šest milionů korun.

Jak se koronavir podepsal na minulém roce? Museli jste rušit nějaké kulturní a společenské akce, můžete zmínit ty nejdůležitější?

V minulém roce se covid vepsal do života města zásadně taky ve spojení s výročním rokem. Neplánovaně se osudově promítl do života obyvatel Tábora právě loni, kdy se město chystalo na očekávané a radostné oslavy 600. výročí založení města. Takový milník zažijeme jednou za život. Bylo depresivní rušit jednu akci za druhou, ale tak to chodí, příroda je mocná. Některé akce jako symfonický orchestr na Jordáně v den Husova výročí s cyklem Má Vlast jsme zrušili úplně, některé posouváme na letošek jako třeba jízdy parních vlaků při akci Tábor s párou. Kapitolou samou pro sebe byla Táborská setkání, mohutný festival, který jsme hodlali ve výročním roce patřičně rozkošatět. Nakonec jsme jej rozprostřeli do více menších scén pro řidší koncentraci diváků a taky to mělo své kouzlo. Hlavní je, aby zase v budoucnu bylo možné se společně scházet a připomínat si mimo jiné slavné inspirace našich předků.

Co město chystá za důležité rekonstrukce či stavby?

V letošním roce je jich v běhu několik. Čtvrtou stavební sezónu po sobě se rekonstruuje hlavní dopravní tepna skrze město, Budějovická ulice. Dlouho trvalo, než se v předchozích zastupitelstvech většina shodla na její budoucí podobě, tak jsme rádi, že oprava této významné komunikace spěje letoškem do finále. Druhým rokem pokračuje nejnákladnější stavba ve městě od dob bagrování Jordánu, stavba Centra pro seniory u nemocnice. Hotovo by mělo být v příštím roce. A letos v létě bychom chtěli předat sportovcům do užívání Sportovní halu Mír, která roste na místě staré, původně provizorní výstavní haly na „Míráku“ a bude součástí atletického stadionu. A co město důležitého chystá je podoba nové čtvrti Dvorce v místě areálu bývalých kasáren Jana Žižky. Na atraktivním a dostupném místě budou především objekty k bydlení a právě probíhá tzv. urbanistický workshop. V něm architekti urbanisté soutěží formou doplněnou o konzultacemi s odborníky i městem o nejvhodnější podobu nové čtvrti včetně zeleně a parkování.

Je něco, co místní dlouhodobě trápí a město v tom směru už chystá nějaké kroky?

Tak mediálně nejznámější je asi trápení s havrany, které vždy od února mívají i jiná města v republice. Podobně mohou mít i jinde trable s parkováním. V Táboře je jedná především o oblast historického centra a Sídliště Nad Lužnicí. Na obě lokality máme připravena nějaká řešení, ovšem nastává doba, kdy musíme obracet každou korunu a každý projekt pečlivě zvážit. Najít ten nejvhodnější nás čeká v nejbližších týdnech. Léta byla v Táboře oříškem také dodávka tepla – jeho cena a efektivní výroba s distribucí k odběrateli. Po letech se nám však společně s městskou firmou Bytes a firmou C-Energy z Plané nad Lužnicí povedlo najít řešení, které vede nejenom k čistšímu ovzduší, ale taky k levnějšímu teplu pro lidi. Z toho mám opravdu radost.