V kategorii Sociálně prospěšný podnikatel České republiky roku 2010 nenašel přemožitele. Přesto ocenění vnímá jinak.

Jak?

Na Žofíně, kde byly ceny kategorií Podnikatel roku 2010 udělovány, nebylo vítězů a poražených. To byl sál plný lidí s energií, kteří z ničeho a bez podvodů vybudovali neuvěřitelné firmy. Šlo o příběhy jednotlivců a někdy i celých rodin. Vítězem byl každý, a bylo příjemné vidět, jak podnikatelé oceňovali také nás z neziskových organizací. Naše příběhy jsou velmi podobné, na počátku stojí vize a bezbřehé plány. Bereme na sebe velkou zodpovědnost vůči lidem, kterým dáváme práci, vůči závazkům, které si nakládáme. Být sociální podnikatel a podnikatel je hodně podobné tím, že nemůžete zůstat stát na místě. U nás je to horší v tom, že abychom mohli dělat něco pro zvířata, děti a veřejnost, samosprávy a stát, musíme sami zajistit financování.

Co získání titulu Sociálně prospěšný podnikatel roku 2010 obnáší?

Je to velmi prestižní cena a není podložena finanční odměnou. Vítězstvím jsem byl přizván do prestižního světově uznávaného klubu asi stovky sociálních podnikatelů při Schwabově nadaci. Vše nemusí být podloženo penězi. Podle ohlasu okolo sebe vidím, že to má velký pozitivní dopad v nahlížení na mou práci a práci Ochrany fauny ČR.

Co to pro vás osobně znamená?

Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale po dvou výstavách v Národním muzeu a úspěších „Fauny“ ve všech jejích činnostech se u mě dostavuje pouze pokora a poděkování všem blízkým, rodině, spolupracovníkům, sponzorům a starostům. Je to jejich zásluha, že je „Fauna“ tam kde je. Bylo velmi příjemné, kolik majitelů firem, starostů i lidí z veřejnosti mi k udělení ceny gratulovalo. Moc si toho vážím! Opravdu moc!

Co to znamená pro vaší práci?

Pocit zadostiučinění, nový impuls a těm nepřejícím jen přání úspěchu v jejich práci. Myslím, že by tato cena měla být hlavně impulzem pro mladou krev ve „Fauně“. Jsou tam lidé, kterým nesmírně věřím, a na jejich bedrech bude v příštích letech stát to, co se nám dosud podařilo vybudovat.

Podnikatel roku ale není první ocenění vaší práce.

To je pravda. Získal jsem cenu od čtenářů Deníků Oskar za lidskost a statečnost, cenu Environmental Partnersship for Central Europa, cenu Ministra životního prostředí a také cenu za nejlepší ekologický projekt od japonské nadace Sasakawa. V roce 2000 jsem obdržel titul ASHOKA.

Kolik let se snažíte napravovat to, co člověk pokazil?

Ochranu fauny ČR jsme zakládali počátkem roku 1998 v areálu zdemolovaného zahradnictví na okraji Votic. Takže letos jsme zahájili čtrnáctý rok. Předtím jsem působil v ČSOP Vlašim.

Kolik lidí jste dokázal získat na vaši stranu?

Na tuto otázku nejde dost dobře odpovědět. Při mé poslední kandidatuře do votického zastupitelstva jsem obdržel ze zhruba 160 kandidujících nejvyšší počet hlasů. V roce 2010 akce „Fauny“ navštívilo sedmadvacet tisíc lidí. Nevnímám to ale tak, že by šlo o Pavla Křížka. Lidem se líbí, co s mými šikovnými spolupracovníky pod logem Ochrany fauny pro děti a veřejnost děláme. A na výstavu Světlo pro Prahu při všech instalacích přišlo čtvrt milionu návštěvníků.

Jde vám vždy jen o zvířata?

Nikoliv. „Fauna“ není jen o zvířatech, je také o činnosti pro lidi. Během čtrnácti let přednášek, výstav, kurzů, řemeslných dílen a dalších aktivit, které Ochrana fauny pořádá, nebyly negativní reakce. Tak snad si mohu myslet, že jsem přesvědčil dost lidí o správnosti naší práce.

A kolik lidí jde proti vám?

To nevím, ale je mi jasné, že má přímost a umíněnost může někomu velmi vadit. Já ale vážně nemohu nečinně přihlížet otravám chráněných živočichů ve volné krajině, a tím podporovat potenciální otravu dítěte, člověka či čtyřnohého kamaráda. Já nemohu tolerovat týrání zvířat, černé stavby mimo územní plány bez stavebního povolení, či černé skládky. To bych přestal být sám sebou!

Už jste to trochu nakousnul. Co vy a politika?

Člověk má prý zkusit všechno. Ve Voticích jsem kandidoval dvakrát. A pochopil jsem, že to není prostředí pro mě. Něco za mnou sice zůstalo, ale je pro mne nepřekonatelným problémem pohybovat se mezi lidmi, kteří jinak mluví a jinak konají. Abych udržel objektivitu, musím říci, že si upřímně vážím všech starostek a starostů, kteří jsou osobnostmi. Ochranu fauny jich podporuje na 140 a rád bych vyzdvihl, co vše dělají pro obecný zájem.

Podle jedné vaší odpovědi se dá vytušit, že na politickou kariéru ve votickém zastupitelstvu nevzpomínáte jako na své nejkrásnější období.

Pro některé lidi je to citlivé téma, ale pro mě minulost. „Fauna“ nenašla pochopení a podporu v rodném městě, proto rozšířila aktivity tam, kde byl o ni zájem. To se v běžném životě stává.Votické zastupitelstvo má nové funkční období, které zaštiťuje devatenáct zastupitelů s velkou zodpovědností vůči voličům a věcem v obecním zájmu, a já jim přeji hodně úspěchu v jejich zodpovědné práci pro věci veřejné.

To ale stále hovoříte o komunální politice. Už jste poměrně známá persona, proto si dovedu představit, že vás některá strana bude lákat na svou kandidátku při parlamentních či senátních volbách…

Co se týče vstupu do vysoké politiky, to úplně vylučuji. Souhlasím s tím, jak můj přítel Miroslav Dvořák paroduje dobrého vojáka Švejka - Politika je pro malé děti, ty se vždycky dohodnou.

Přesto, že hlavní aktivita Ochrany fauny z Votic odešla, vy sám tam zůstáváte?

No jasně, je to moje rodné město, kde mám maminku, rodinu, a kde jsem vybudoval vše, zač nyní přišlo i uznání. Lidi, kteří si myslí, že „Fauna“ odchází, mohu ujistit, že tomu tak není. Co se týče lokality Džbány, které jsou mou skutečně srdeční záležitostí, ty mám navždy spojené s ohněm pod širým nebem v mládí, vůní kravského hnoje, s vrzáním chřástalů, se vzpomínkou na lidi z Budenína a Kališť, kterých si vážím, a především na nezapomenutelnou osobnost veterináře Pavla Žáka. Jen doufám, že ty kopce nyní civilizace nesmete. Hodně záleží na místních lidech a hospodáři! To nejcennější bylo Ochranou fauny ČR v kopcích ošetřeno. Mým domovem je nyní Hrachov na Sedlčansku, dokonce jsem tu byl přijat i k dobrovolným hasičům.Těším se z nadcházející práce pro kraj Středního Povltaví.

Kde všude má v současné době „Fauna“ pobočky?

Centrum je prozatím pořád ve Voticích, další pobočky vyrostly v roce 2010 v Táboře a Příbrami.V letošním roce by měly být otevřeny pobočky Centrum Ochrany fauny ČR na Hrachově a v Olbramovicích Ekocentrum Čapí hnízdo.

Pavel Křížek – Ochrana fauny České republiky o.s.
Narodil se v roce 1969. Od dětství se zajímal o přírodu a vytvářel si k ní každodenní praktický vztah. Ve školních letech se pravidelně úspěšně zúčastňoval biologických a přírodovědných soutěží a olympiád. Kvůli vážnému onemocnění nemohl přírodovědu vystudovat, přesto se jí však věnoval naplno. Od roku 1990 se podílel na organizování hlídání hnízd rarohů velkých na západním Slovensku proti jejich nelegálnímu vybírání. Od roku 1992 působil v Českém svazu ochránců přírody. Projekt Ochrana ptáků před elektrickým vedením získal v roce 1996 ocenění za Ekologický projekt roku a v dalším roce byl oceněn v Budapešti nadací Environmental Partnership for Central Europe.
V roce 1998 založil Pavel Křížek ve spolupráci s ornitology, myslivci a lesáky novou organizaci Ochrana fauny ČR, nezávislou na ČSOP. S pomocí přátel vybudovali ze zdevastovaného areálu ve Voticích záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za soustavnou praktickou práci při ochraně dravců a sov. Byl iniciátorem a spoluautorem kontroverzní naturalisticky pojaté výstavy „Světlo pro Prahu“, která patří mezi nejúspěšnější výstavy v historii Národního muzea. Poukazovala na negativní vliv venkovního elektrického vedení na ptačí populace. Výstava pak byla prezentována na různých atraktivních místech v ČR i v zahraničí a shlédlo ji okolo 250.000 lidí. Změnila legislativu, technologie v energetice, napomohla spolupráci mezi energetiky a ornitology a donutila politiky konat. Za tuto aktivitu obdržel cenu japonské nadace Sasakawa a od čtenářů nakladatelství Vltava – Labe Press cenu Oskar za lidskost a statečnost.
Za 13 let existence organizace Ochrana fauny mnohonásobně přibylo výjezdů pro zraněná zvířata, jejich počet přijatých k léčení, rozšířila se spolupráce s městy, obcemi, školami. Nárůst návštěvnosti si vyžádal vybudování většího přednáškového sálu a výstavních prostor. Rozšíření poboček do Tábora a Příbrami v roce 2010 bylo logickým vyústěním zájmu velkých měst o zřízení Center ekologické výchovy. Ale ten největší krok čeká Pavla Křížka a jeho spolupracovníky právě nyní v roce 2011 otevřením dvou nových poboček. Investicí bezmála 60 milionů Kč bude na závěr roku dostavěn areál Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov u Slapské přehrady, který bude jedním z nemodernějších zařízení na ochranu zvířat v ČR. Druhá pobočka vzniká v kongresovém centru Farma Čapí hnízdo. Po jejich dokončení se chce Pavel Křížek zaměřit na projekty druhové ochrany a zřizování firemních rezervací v zájmu přírody.