Ivan Martin z Tábora rozhodně nepatří k pacientům, kteří by se mohli zařadit do skupiny vzorných a příkladných. Až po druhém infarktu se totiž nad svým životem a zdravím konečně zamyslel a začal jako by splácet své dosavadní hazardování pomocí druhým. Dnes je jednatelem Klubu KARDIO Tábor, který před pětadvaceti lety spoluzakládal.

Byl rok 1987 a Ivanu Martinovi 39 let. Muž v plné síle, na vrcholu kariéry. Ale jeho srdce selhalo, snad jako výstraha, že má ubrat. Jenže neubral a hned za rok přišlo druhé varování. Tam nahoře musel mít někdo Ivana Martina hodně rád. I tento infarkt přežil bez zásadních následků.
Když v nemocnici s ostatními pacienty rehabilitovali, uvědomili si, že se za čas rozejdou a o návrat do běžného života se už bude muset starat každý sám.

Nebýt s nemocí sám

„Začali jsme proto uvažovat o třetí fázi rehabilitace, to znamená o cvičení mimo nemocnici. Jeden z nás byl tehdy funkcionářem TJ Vodní stavby, tak jsme se dohodli, že při ní založíme svůj klub, abychom mohli někde cvičit," vzpomíná Ivan Martin na vznik Klubu KARDIO Tábor, který pomáhá lidem po srdečních příhodách.
„Už na začátku devadesátých let jsme vyjeli na rekondiční pobyt s podobným klubem z Liberce, abychom získali potřebné poznatky. Za rok jsme vyjeli na svůj vlastní," dodává Ivan Martin.

Klub nenabízí pouze dvoutýdenní rekondiční pobyty, ale různé aktivity po celý rok, které člověku po infarktu pomáhají s návratem do běžného života. Ten je pro úplné uzdravení stejně důležitý jako pravidelná zátěž.

Hlavně dost pohybu

Ozdravnou sílu pohybu na sto procent potvrzuje i předsedkyně klubu, internistka Kristina Berková. Členkou je už dlouhých 18 let a před 13 roky se ujala vedení klubu.
„Na konci roku 1988 byl klub ještě jen oddílem pod Vodními stavbami, ale od roku 1991 už funguje jako samostatná organizace, která je členem Českého svazu vnitřně postižených sportovců. Začínalo v něm osm pacientů, dnes máme 360 členů klubu. Je totiž potřebné, aby lidé po skončení pracovní neschopnosti, kdy rehabilitovali v nemocnici, nepřestali cvičit. Protože jak jde dolů fyzická výkonnost, srdce se oslabuje a přichází o rezervu pro situace, kdy má zabrat. Z tohoto důvodu je cvičení velmi důležité," zdůrazňuje lékařka poslání Klubu KARDIO Tábor.

Přestože současná medicína a velké možnosti plastiky dokáží spoustu rizik ošetřit na takové úrovni, že následky již nejsou tak devastující, zdravý životní styl má v rukou každý sám. A jak říká lékařka Kristina Berková, každý by se nad ním měl nejen zamyslet, ale hlavně se zbavit rizikových faktorů. Tedy obezity, kouření, nulové tělesné aktivity, stresu, vysokého cholesterolu a dalších faktorů.

„Hlavně se začít hýbat. Tím spíš, jak je doba uspěchaná a nikdo na nic nemá čas a na sebe myslí až jako na toho posledního," radí lékařka s tím, že kardioklub pomůže každému „srdcaři", který se bojí cvičit sám doma, aby něco nepřehnal. Jistotu najde ve skupině dalších pacientů.
Kardiovaskulárních chorob, které jsou řazeny do civilizačních nemocí, obecně přibývá. Nicméně počet komplikací a úmrtí naštěstí klesá. Do táborské nemocnice s akutní koronární příhodou přijede v průměru sedm lidí týdně. Okres Tábor se může pochlubit tím, že je v léčebné i preventivní péči na velmi vysoké úrovni a to již dlouhou dobu.

„Již v roce 2003 byla prováděna studie na území České republiky, která srovnávala péči o pacienty s kardiovaskulárními chorobami – množství dispenzarizovaných a operovaných, případně pacientů ošetřených na vyšším pracovišti. V počtu dispenzarizovaných pacientů byl Tábor jednoznačně na prvním místě a v počtu odoperovaných či jinak ošetřených na třetím až čtvrtém ze všech okresů republik," dodává k výsledkům Kristina Berková.

Za takové výsledky vděčí pacienti především lékařům interního oddělení s kardiologickým zaměřením a nemalou měrou se na nich podílejí i lékaři a fyzioterapeutky rehabilitačního oddělení nemocnice, při níž klub působí.
Klub zajišťuje celoroční speciální cvičení pro kardiaky, kteří tak mohou společně chodit plavat do bazénu, vyjíždět na kolech, zúčastňovat se zimních a letních rekondičních pobytů, zájezdů do termálních lázní v okolních státech i zahraničních turistických a cykloturistických zájezdů.

Členové z jednoho oddílů klubu pravidelně trénují a účastní se celostátní soutěže ve volejbale zdravotně postižených sportovců. To vše za působnosti zdravotnického dohledu táborských lékařů a fyzioterapeutů, kteří jsou zároveň členy Klubu KARDIO Tábor, který letos slaví již 25. výročí od založení.