Rekonstrukce si vyžádá 350 milionů korun a bude financována z několika zdrojů

Pacienti se tak dočkají nové porodnice a operačních sálů, jednotného vchodu na ambulanci chirurgie, ortopedie, traumatologie a ARO a v neposlední řadě i změn lůžkových částí nemocnice. „To vše mohou občané okresu očekávat do čtyř let, pokud nenastanou nečekané komplikace,“ uvedl včera předseda představenstva společnosti Nemocnice Tábor Ivo Houška.

Přestavba začala

Rekonstrukce si vyžádá celkem 350 milionů korun a financována bude z více zdrojů. Nemocnice chce využít vlastní zdroje, finance z rozpočtu kraje nebo státu i evropských fondů. „Z vlastních prostředků letos investujeme šest milionů korun do projektové přípravy operačních sálů a přístaveb. Deset milionů korun z Jihočeského kraje chceme využít na vybudování přípojek vody, kanalizace, elektrické energie a na zahájení vlastní výstavby,“ přiblížil Houška. Celkově se počítá se 110 miliony korun ze zdrojů kraje a s 50 miliony korun ze státního rozpočtu. Na jaře chce nemocnice zahájit rekonstrukci operačních sálů.
„Zní to zajímavě. Konečně si snad táborská nemocnice zlepší svou reputaci. Moji známí, a vlastně ani já, nemáme na ni vůbec dobré vzpomínky a došlo i k několika nepochopitelným a smutným událostem. O tom ale mluvit nechci, budu ráda, když se nemocnice zmodernizuje a bude snad sloužit konečně lidem tak, jak má. Na výsledek jsem sama zvědavá,“ nechala se slyšet Andrea Štěchová z Tábora.

Až do roku 2010

„První ze všech rekonstrukcí se bude týkat operačních sálů. Hotová by měla být v první polovině příštího roku a na podzim potom i porodnice a stanice šestinedělí. Do zkušebního provozu je chceme uvést na přelomu let 2008 a 2009,“ upřesnil Houška. Ještě v příštím roce by měla nemocnice provést přístavbu ambulancí a ARO. Se změnami na lůžkových odděleních chirurgického pavilonu se počítá v roce 2009 a interního pavilonu ještě o rok později.
„Veškeré rekonstrukce a opravy se budou provádět za plného provozu nemocnice, a proto musíme přijmout určitá provozní opatření,“ upozornil Houška. Projeví se stěhováním provozů, dopravním omezením, změnou režimu operačních sálů nebo přesměrováním pěších komunikací v areálu nemocnice.