Až do odvolání vyhlásila 7. února zákaz návštěv táborská nemocnice poté, co první únorový týden stoupl počet nemocných akutními respiračními chorobami na 2099 na 100 tisíc obyvatel.

Po třech týdne se situace zlepšila natolik, že se dveře nemocnice opět otevřely. A to s okamžitou platností od dnešního dne 25. února.

"Výskyt počtu akutních respiračních infekcí v Jihočeském kraji se v tomto týdnu ve srovnání s týdnem předešlým opět snížil.Ve srovnání s předcházejícím týdnempoklesl o7,5 %. Kraj jako celek vykazuje relativní nemocnost 1648 případů (ARI) na sto tisíc obyvatel, přičemž práh zvýšeného výskytu je 1500 případů na sto tisíc obyvatel a práh epidemického výskytu je 2000 případů na sto tisíc obyvatel.
Relativní nemocností 1648 případů na sto tisíc obyvatel byl opět překročen v Jihočeském kraji práh zvýšeného výskytu, nemocnost zůstává pod hranicí epidemického výskytu,"uvedl za Krajskou hygienickou stanici František Kotrba.

Zvýšený výskyt akutních respiračních infekcí v regionu se stále projevuje v režimu některých zdravotnických a zdravotně sociálních zařízeních a škol.
Nemocnice České Budějovice ruší zákaz návštěv ke dni 27. 2.

Od 7. 2. 2011 je pro návštěvy stále uzavřen i Domov pro seniory v Horní Stropnici.
Od 11. 2. 2011 je pro návštěvy uzavřen Domov pro seniory ve Chvalkově.
Od 25. 2. 2011 byl zrušen zákaz návštěv v Nemocnici Český Krumlov, a. s.
Od 7. 2. 2011 je pro návštěvy uzavřena Nemocnice Tábor, a. s.
Od 17. 2. vyhlásil zákaz návštěv Domov pro seniory v Chýnově.