Nakolik má pacient postižená játra a jaká je jeho prognóza, napoví údaje z krevních testů a speciální rovnice. „Index se vypočítává na základě několika krevních parametrů a věku pacienta. Při jeho hodnocení je třeba zohlednit i další klinický kontext a faktory, které ovlivňují jaterní funkci, jako je alkohol nebo jiná specifická onemocnění," přibližuje PR manažerka táborské nemocnice Jana Háková.

Jak dodává, tento neinvazivní test se používá konkrétně k hodnocení fibrózního postižení jater a dlouhodobé prognózy u rizikových pacientů. „Je to užitečný nástroj pro pacienty s chronickými jaterními onemocněními, jako jsou virové hepatitidy, poruchy tvorby a vylučování žluči nebo metabolické choroby a nealkoholová tuková choroba jater," vypočítává.

Nemocnice Tábor, ilustrační foto.
Nemocnice Tábor nabízí stipendijní program pro studenty medicíny

„FIB-4 index je snadno dostupná a přínosná metoda pro lékaře, kteří sledují zdraví jater svých pacientů. Použití testu může pomoci lékařům rychleji identifikovat pacienty s pokročilou fibrózou a na základě dalších speciálních vyšetření zahájit vhodnou léčbu nebo pokračovat v jejich sledování," vysvětluje Jana Háková.

„FIB-4 umožňuje v běžné praxi také stanovit míru řady rizik, od klinických příhod spojených s jaterním onemocněním, přes závažné nežádoucí kardiovaskulární příhody až po hepatocelulární karcinom nebo chronické onemocnění ledvin.“ dodává MUDr. Hana Prokschová, primářka Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Tábor, a.s.