Jak funguje odběrové místo, které vzniklo u táborské nemocnice, kolik odbavilo zatím pacientů z našeho regionu, jak odběr probíhá a kdo ho provádí? Kde jsou vyhodnocovány vzorky z Táborska a jak dlouho to trvá?
Odběrové místo funguje od čtvrtka 19. března ve všední dny od 8 do 14.30 hodin. Odběry provádí celý tým pracovníků ve složení zkušená sestra z infekční ambulance a medik 5. ročníku. Pacient přijíždí svým vozidlem, při odběru nevystupuje, předává týmu anamnézu. Na místě je také vyhodnocena indikace k odběru, pokud pacient nedisponuje doporučením od obvodního lékaře či epidemiologa. Proveden je test na tzv. PCR – laicky výtěr z nosohltanu. Vzorky jsou odváženy dvakrát denně do laboratoře Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Test je hotový tentýž den. Na odběrovém místě se zatím vyšetření podrobilo 200 pacientů (k pondělí 30. března).

Ilustrační foto
Počet nakažených na jihu Čech dosáhl stovky, mezi nemocnými jsou tři děti

Jak se připravují konkrétní oddělení na možný příliv pacientů s těžším průběhem onemocnění Kovid-19? Jak jsou léčeni pacienti v domácím prostředí, konzultují to s nemocnicí či praktickým lékařem?
V táborské nemocnici je již vyčleněna část objektu přímo pro pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19. Pacienti jsou vyšetřováni v infekční ambulanci. Zde jsou vyčleněna i lůžka k ošetřování a léčbě pacientů s podezřením na onemocnění Covid-19. Ve stejném režimu pracuje i dětské oddělení, stavebně jsme oddělili část pro podezřelé případy. Vyšetření i hospitalizace je oddělená. Pacienti v domácím léčení mají možnost konzultace s praktickým lékařem i lékařem infekční ambulance.

Jaký máte k dispozici materiál a zdravotnické pomůcky - léky, přístroje a podobně? Kolik máte přístrojů na podporu dýchání?
Ochranné prostředky se nyní přerozdělují prostřednictvím kraje. Měly by být pravidelně přidělovány na jednotlivá zdravotnická zařízení. Ostatní zdravotnický materiál nemocnice má, rovněž zásoby léků. Přístroje k poskytování na jednotce intenzivní péče (JIP) a oddělení anestezie a resuscitace (ARO) péče bychom chtěli navýšit, tak abychom zabezpečili zvýšenou potřebu pro pacientu našeho okresu. Máme k dispozici 7 ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci.

Nemocnice Tábor. Ilustrační foto.
Většina testů kvůli nakaženému chirurgovi je negativní

Jakou máte připravenou kapacitu - počet lůžek pro pacienty v případném kritickém stavu?
Pro nemocné s Covid-19 máme k dispozici 50 lůžek standardních, 11 lůžek JIP a 6 lůžek ARO.

Byli pracovníci nemocnice speciálně proškoleni, jak se k nim dostávají aktuální informace o novém onemocnění, aby věděli, jak se k pozitivnímu pacientovi na koronavirus chovat a léčit ho?
Zaměstnanci jsou proškolováni pravidelně, zavedené postupy se netýkají jen onemocnění Covid-19, informace jsou pravidelně doplňovány na webové stránky nemocnice a vnitřní informační systém.

Nemocnice Tábor. Ilustrační foto.
Nemocnice Tábor přijme dobrovolníky z řad veřejnosti

Jaká doporučení máte pro ohrožené pacienty, kteří mají oslabenou imunitu?
Pacienti jsou poučeni o chování v rámci všeobecně známého karanténního opatření platného v celé České republice. Běžné roušky nebo textilní jsou k dispozici. Pokud vyžadují speciální režim, například po transplantaci kostní dřeně, měli by být vybaveni z pracoviště, kde jsou léčeni.

Jak funguje třídící centrum, proč jste přistoupili k tomuto opatření? Co znamenají jednotlivé barvy náramků - rizikovost skupin? Jak je zajištěn non-stop provoz například v noci?
Třídící centrum jsme zavedli spolu s dalšími opatřeními jako prevenci zavlečení onemocnění Covid-19 do nemocnice pacientem, který se jinak dříve mohl nekontrolovaně pohybovat po celém areálu. Vstup do nemocnice je proto možný pouze přes jediné třídící místo. Zde je odborným personálem odebrána anamnéza, zhodnoceny klinické obtíže a epidemiologická anamnéza. Pacienti se třídí do tří skupin. Zeleným náramkem je označen pacient, který nejeví podezření na onemocnění Covid-19 a je odeslán do tzv. čisté části nemocnice na příslušné ambulance. Červený náramek naopak dostane pacient s vysokým podezřením na onemocnění Covid-19 a je nasměrován do odděleného bloku, kde je infekční ambulance. Zde je vyšetřen, doporučen do domácího léčení nebo přijat k hospitalizaci. Žlutý náramek je určen pro pacienty, kde nelze zcela vyloučit onemocnění Covid-19, neboť příznaky jsou nejasné. Tento pacient je opět směrován do infekční ambulance v odděleném bloku. Třídící centrum je u vchodu do areálu a funguje nepřetržitě stejně jako infekční ambulance.

K jakým preventivním opatřením a omezením Nemocnice Tábor přistoupila, jak je to se zákazy návštěv, respektuje výjimky v případech nezletilých dětí a umírajících osob?
Provoz nemocnice byl omezen stejně jako v jiných nemocnicích v republice. Omezeny byly plánované operační výkony i chod ambulancí pro chronicky nemocné. Naopak bez omezení funguje akutní péče a péče o onkologicky nemocné. Na některých odděleních se snažíme snížit počty z řad personálu, pracuje se například v oddělených týmech, tím se snižuje riziko nákazy Covid-19. Zákaz návštěv platí plošně v celé republice, ale samozřejmě respektujeme výjimky a posuzujeme jednotlivé případy lidsky.

K pečlivé analýze zamýšlených i plánovaných investičních akcí a diskusi na toto téma dojde na radě města v pondělí 6. dubna.
Tábor plánuje řešení krizových financí

Nechybí vám personál, když jsou zavřené školy a školky, nezvažujete v budoucnu využití například mediků či studentů medicíny jako dobrovolníků?
Dobrovolníky, studentky Střední zdravotní školy Tábor i mediky u nás zaměstnáváme a jsou velmi platnými členy našeho týmu. V úterý 17. března navíc vedení nemocnice zřídilo hlídání pro děti zaměstnanců. Je určeno pro děti od 4 let do ukončené 5. třídy základní školy. Hlídání dětí je v provozu ve všední dny od 6 do 16 hodin. Péči o děti zajišťují převážně pedagogičtí pracovníci, kteří pro ně mají připravený pestrý program jako procházky, hry, malování, tvoření, čtení pohádek, ale také pomoc s učením a domácími úkoly.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník