Návštěvy jsou povoleny na Dětském oddělení, Neonatologickém oddělení a Porodnici, kde platí uvedený režim:

• Všichni návštěvníci by měli být zdraví

Odložte návštěvu, pokud se cítíte nemocní, především pokud máte některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 °C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta čichu a chuti.

• Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum

Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut.

• Během návštěvy používejte ochranu nosu a úst (roušku)

• Myjte si pravidelně ruce

Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční gel.

Zákaz a omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění.

Návštěvu pacienta může ve zcela výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primář oddělení či ošetřující lékař.