„Byl jsem tenkrát osmnáctiletý oktaván, student táborského gymnázia, jehož budova stála hned vedle soudu na Klášterním náměstí,“ vzpomíná muž, který se později za války s otcem zapojil do protinacistického odboje.

„Na okupaci si vzpomínám moc dobře. Ten den, když Němci přijeli do Tábora, jsme byli ve škole. Ředitel samozřejmě tenkrát rozpustil výuku a poslal nás, abychom se co nejrychleji dostali domů, protože nevěděl, co se bude dít. Naše první setkání s německými vojáky prošlo neutrálně, protože oni měli starosti nakupovat buřty a další věci a na nic jiného neměli čas. Pohybovali jsme se mezi nimi společně s ostatními spolužáky. Jenže kromě téhle vnější stránky okupace byla i ta vnitřní, o které jsme tehdy nevěděli. Kdesi v pozadí už bylo gestapo, které hned začalo jednat a zatýkat, především hledali komunisty.“

Ladislav Janouch při loňské prezentaci projektu Příběhy našich sousedů v Táboře.Zdroj: Radek Gális

Ladislav Janouch při loňské prezentaci projektu Příběhy našich sousedů v Táboře. Foto: Radek Gális

SABOTÁŽE NA TRATI
Později za heydrichiády se u zdi táborských dělostřeleckých kasáren popravovali čeští vlastenci nebo třeba jen ti, kteří byli udáni svými sousedy, že atentát na zastupujícího říšského protektora schvalovali. „Na místě popraviště jsme před válkou cvičili i my,“ pokračuje Ladislav Janouch. „Vzpomínám si, jak jsem jako student chodil do branné výchovy a stříleli jsme tady z malorážek.“

Otec Ladislava Janoucha pracoval jako železniční zřízenec na nádraží ve Střezimíři a účastnil se odboje společně se synem. „Dělali jsme sabotážní činnost, sypali jsme na nádraží písek do maznic s olejem pro mazání kol vagonů. V odboji jsem pokračoval a koncem války jsem se pak účastnil květnového povstání. V Praze jsem také zažil, když 9. května přijela Rudá armáda, a tehdejší příjezd osvoboditelů jsme mohutně oslavovali,“ netají se Ladislav Janouch, který později vystudoval vojenskou vysokou školu a vstoupil do armády.

Jeho životní příběh zpracovali loni v rámci projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů žáci táborské ZŠ Mikuláše z Husi vedeni učitelkou Kateřinou Brázdovou.

Radek Gális