Ze sedmnácti návrhů na revitalizaci centra Plané nad Lužnicí vybrala odborná porota tři vítězné. Právě nad těmito studiemi se v pondělí sešli Plánští při besedě. Občané se mohli autorů dotazovat na vše, co by budoucí proměna obnášela a do konce března mohou na radnici podávat připomínky.

„Vybrali jsme vítězný návrh ale to neznamená, že ho zrealizujeme. Občané se ke studiím mohou vyjádřit a za za měsíc se tady opět sejdeme, snad už nad finálním podobou," sdělil starosta Jiří Šimánek.

Na písemnou odezvu místních radnice zatím čeká, ale řada připomínek padla už na besedě. Účastníky zajímala například budoucnost zdi okolo kostela, umístění autobusových zastávek, parkování v obchodní zóně či obnova prostoru před panelovým domem.

Rozpor v parkování

Například druhá vybraná studie počítá s tím, že před panelovým domem by vznikly čtyři jednopatrové domy, první a třetí návrh chce prostor otevřít.

Nejvíce dohadů však vyvolalo parkování před základní školou. „V současné době centrum města vypadá jako parkoviště. Proto jsme hlavní těžiště parkování přesunuli na začátek území a před školou by bylo pouze krátkodobé stání," znělo z úst autorů vítězného návrhu.
Tady se ovšem Plánští rozdělili na dvě skupiny. Jedna chce dostatek parkovacích míst po městě, druhá volá po klidu a zeleni.

„Někteří by nejraději dovezli děti až do třídy. Dojít pár metrů snad není problém," míní Naďa Miksová. Podle jejího názoru by se zeleň měla zachovat před kostelem a nejvíce kvitovala druhou studii. Přidala se k ní i Eva Jánská: „Náměstí není park a z hlediska údržby před trávou dávám přednost dlažbě. Tu mohou doplnit květináče a stromy. Tam, kde jsou travnaté plochy, lidé stejně chodí přes a trávník ničí," míní.

1. místo Jan Psota, Žďár nad Sázavou1. místo
Jan Psota, Žďár nad Sázavou
Nejlépe ohodnocený návrh počítá se zúžením hlavní komunikace na 7,5 metru. Podle autorů by minimální norma 6,5 metru nebyla již bezpečná. Cyklostezka vede po obou stranách silnice, aby cyklisté i chodci měli vymezený svůj vlastní prostor. Prostor náměstí u kostela přechází v pěší promenádu, která by sloužila i jako tržnice. Prostor u paneláků chtějí architekti celý otevřít a vyčistit. U školy by vzniklo krátkodobé stání a před obchodním parterem pěší zóna. Centrum města by mělo sloužit lidem, ne autům. Hlavní silnici od domů oddělí stromy.

2. místo Petr Brožek, BRAK architects, Třešť2. místo
Petr Brožek, BRAK architects, Třešť
Druhý vybraný návrh počítá s oddělením cyklistů od hlavního dopravního prostoru. Markantním rozdílem je také návrh nové zástavby před panelovým domem v podobě čtyř jednopatrových domů. Náměstí před základní školou by bylo propojené s prostorem okolo kostela a zeď by zůstala pouze v zadní části. Architekti navrhují ve většině centra dlažbu a kvůli údržbě minimalizaci travní plochy. Dominantou prostoru by byl sloup připomínající tradici vorařství.

3. místo Grido, architektura a design, s.r.o.3. místo
Grido, architektura a design, s.r.o.
V tomto pojetí se architekti snaží odklidit z centra města nánosy času. Před prostorem školy vzniká grafická dlažba, která by náměstí sjednotila. Návrh počítá s tím, udělat centrum zónou pro pohyb a do popředí se dostává chodec. Toho by se docílilo zúžením silnice na 6,5 metru, což je nejmenší povolená norma. Prostor je rozdělený na tři části: náměstí, arkády okolo panelového domu a obchodní část. Architekti do studie umístili nejvíce zeleně ze všech návrhů, ale oproti dalším šla stranou cyklostezka. Zídka okolo kostela, ve výšce 60 centimetrů, by zůstala.