Jak informoval Český hydrometeorologický ústav na svých facebookových stránkách, v Táboře byla naměřena nejvyšší kdy pozorovaná koncentrace částic PM10 a to 821 mikrogramů na metr krychlový (µg.m-3). Stanice Tábor je v provozu od konce roku 2003 a letos překonala i svůj dosavadní rekord 618 mikrogramů v kubíku z roku 2004. Je umístěná v husté zástavbě v centru města, což může být i důvod tak vysokých naměřených hodnot.

Nejvyšší koncentrace v souvislosti s novoročním odpalováním byla do letošního roku 564 µg.m-3 na přelomu let 2004/05.

"Data ze stanic ukazují velmi výrazný nárůst po půlnoci," uvádějí dále meteorologové. Dále vysvětlují, že kromě prachových částic se při odpalování pyrotechniky do ovzduší uvolňují i další znečišťující látky, nejen prachové částice. "Jedná se například o různé kovy. Aby konkrétní rachejtle vytvořila určitou barvu na obloze, využívají se k tomu soli různých kovů. Jejich monitoring ale neprobíhá v reálném čase – v tomto případě jsou data k dispozici se zpožděním několika týdnů," vysvětlují meteorologové.

Nikoho také jistě nepřekvapí, že nejvyšší míru znečištění lze očekávat v místech nejintenzivnějších odpalů. "Ve městech jsou to zejména náměstí a sídliště, kde je navíc s ohledem na zástavbu většinou nízká rychlost větru. Mohou to ale být i malé obce, kde se výrazněji odpaluje nebo i některá odlehlá místa jako třeba horský hotel, pokud tam lidé hromadně vystřelují rachejtle," dodávají s tím, že vliv pyrotechniky je samozřejmě širší. Ovlivnit může třeba i kvalitu půdy a vody, komfort zvířat nebo také může vznikat nebezpečný odpad.