Obnovy se dočká veřejné osvětlení, chodníky a městská zeleň. Největší zátěží rozpočtu je pokračování intenzifikace ČOV.

ROZPOČET MĚSTA 2019
Předpokládané příjmy rozpočtu města činí 169 207 380,16 Kč.
Odhadované výdaje jsou 210 951 999,02 Kč.
Výsledkem je záporné saldo rozpočtu, tedy schodek ve výši 41 744 618,86 Kč.

Bechyňští zastupitelé si schválili schodkový rozpočet těsně před vánočními svátky. Hodlají ho hradit z úspor, kterými disponují z let minulých, to potvrdil také starosta města Pavel Houdek.

„Vzhledem k tomu, že je rozpočet pro letošní rok schodkový, jeho následné vyrovnání zabezpečují finanční prostředky uspořené z minulých let. Město nemá žádný úvěr,“ upozornil první muž radnice.

CHYSTANÉ INVESTICE

V loňském roce se dočkala realizace řádka investičních akcí a oprav, některé budou pokračovat i v roce letošním. „V plánu máme dostavbu kanalizace a vodovodu v Čechově ulici a opravu kanalizace v místě zvaném horní Plechamr,“ konkretizoval investiční akce.

Někde v pracích naváží. „Také pokračuje revitalizace vnitrobloku sídliště Na Libuši, což se týká bytových domů číslo popisné 687 až 697. Zde práce zahrnují komunikaci, kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení i zeleň,“ vysvětlil.

Dále se z městské kasy Bechyňští občané dočkají výměny oken ve třech různých lokalitách. „Jedná se o bytové domy číslo 701 až 703 taktéž na sídlišti Na Libuši, u nich se bude opravovat i fasáda. V rámci V. etapy dojde k výměně oken u Základní školy Františka Křižíka a Základní školy ve Školní ulici,“ vyjmenoval chystané úpravy, u kterých se počítá s realizací do konce roku 2019.

Loni začaly také práce na intenzifikaci čističky odpadních vod, které budou letos pokračovat. „Tato položka také v roce 2019 nejvíce zatíží městský rozpočet, a to částkou 64 milionů sto tisíc korun. Maximální termín dokončení je březen 2020. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci ve výši 32 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR, v roce 2019 z ní můžeme čerpat 26 milionů pět set tisíc korun,“ doplnil k největšímu investičnímu projektu města. Naopak nejvyšší příjmy do rozpočtu plynou z daně z přidané hodnoty.

INTENZIFIKACE

Intenzifikace je pojem obsáhlý. „ Hlavním cílem navržené modernizace ČOV je především zvýšení stability, provozní spolehlivosti a účinnosti čistícího procesu, dále zlepšení ochrany recipientu za dešťových stavů, zlepšení procesu separace kalu, optimalizace chodu kalového hospodářství, modernizace strojního vybavení ČOV. Zvýšení stability a provozní spolehlivosti čistícího procesu bude zajištěno především kvalitní separací kalu od biologicky vyčištěné odpadní vody, zvýšením dostupné zásoby aktivovaného kalu v systému a posílením výkonu souvisejících strojních zařízení,“ rozebral detailně Pavel Houdek.