Některé letošní úkoly se nestihly, a tak správa úložišť (SÚRAO) do konce roku neukáže na tři obce, které by si mohly oddechnout a do nového roku vstoupit s vědomím, že jim se stavba hlubinného úložiště vyhne. Správa požádala ministerstvo životního prostředí o dva roky navíc. Do cesty se totiž postavilo i výběrové řízení, které dostal na stůl antimonopolní úřad. Časový posun se dotýká i lokality Magdalena na Jistebnicku a starosta Vladimír Mašek vnímá jako špatné i načasování, kdy jim zprávu oznámili. „Myslím, že nasměrování před Vánoce je záměrné, abychom měli malý prostor na vyjádření," míní starosta.

Jistebnický starosta také již dlouho prezentuje názor, že Česko žádné úložiště pro odpad z elektráren nepotřebuje. „Televize je také radioaktivní a nikdo ji neukládá osm set metrů pod povrch," zmiňuje jeden z parametrů stavby, jež by měla vyjít přibližně na sto miliard. Starosta také upozorňuje, že mamutí stavbou by se zastavil hospodářský rozvoj daného území.

Nikol Novotná, mluvčí SÚRAO upřesnila, proč potřebují čas navíc. „Ve velmi krátkém termínu (od poloviny 2015) se nepodařilo provést všechny důležité terénní práce, a připravit tak podklady pro vyhodnocení lokalit," uvedla.

Z tohoto hodnocení už místo sedmi měly v seznamu figurovat již jen čtyři lokality, které by dál zkoumali odborníci. Průzkumy území mají dodat podklady pro zpracování studií proveditelnosti stavby úložiště z hlediska dlouhodobé bezpečnosti a dopadů na prostředí. Teprve pak podá SÚRAO návrh na zúžení počtu dotčených oblastí.

Protihráčem SÚRAO je Platforma proti hlubinnému úložišti, sdružující 17 obcí a 11 spolků. Také její mluvčí a starosta Chanovic Petr Klásek načasování kritizuje. „Příkře odporuje státem proklamované transparentnosti, protože obce i aktivní občané budou muset svá stanoviska vytvářet v čase vánočních svátků," souhlasí s jistebnickým kolegou.

Platforma žádá zastavení probíhajících průzkumů na lokalitách. Její členové chtějí novou a jasnou koncepci, jak se s odpadem bude nakládat, a přesná kritéria, podle kterých místo pro stavbu stát vybere a nebude je měnit každý nový ministr průmyslu. Zejména pak volají po zákonu, jenž by posílil práva obcí.