V úterý čisticí vozy technických služeb Havlíčkovu ulici v Táboře zametly 
a hned následující den se do ní zakously sbíječky. Tak dnes začala plánovaná výměna starého plynovodního potrubí za nové. „Technické služby posoudily množství smetků (zimního posypu) a usoudily, že ulici alespoň z poloviny uklidí. Bylo to koordinované, o opravě věděly," uvedl vedoucí odboru dopravy Jan Pávek.

Rekonstrukce plynovodu bude v ulici trvat do konce dubna, poté se stroje přesunou do sousedních ulic Fügnerova a Farského. Investorem opravy za pět milionů korun je společnost E.ON.  „V této ceně je nejen uložení nového svařovaného plastového potrubí, ale i následné vyfrézování vozovek a položení nového asfaltového koberce," podotkl stavbyvedoucí František Tomášek. Hotovo včetně asfaltů má být do konce června.