Na levém břehu Lužnice, severovýchodně od Soběslavi leží Nedvědice (německy Nedwieditz) s asi 55 chalupy, které obývá kolem 150 lidí. Z historie zjistíme, že než se Nedvědice dostaly pod Soběslav, putovaly z ruky do ruky. Ve středověku patřily louňovickému klášteru premonstrátek. Několik let také Rožmberkům a poté připadly i Táboru. Majetkem Soběslavi se definitivně staly roku 1594. Velké ztráty vesnice utrpěla během třicetileté války.

Vesnička leží na nejvyšším bodě v okolí, na kopci Chrastina. Díky tomu je pro turisty zajímavá, což potvrzují i místní obyvatelé. „Díky tomu, že jsme na kopci, tak je krásně vidět do všech stran. Když si uděláte vycházku za ves, můžete dohlédnout od Želče až na Šumavu, Temelín. Výhledy jsou velkým lákadlem," potvrdil za místní obyvatele Zdeněk Novotný.

Původním názvem Medvědice však nejsou zajímavé pouze krajinným umístěním, ale nabízejí také několik architektonických skvostů. Je zde asi 11 chráněných objektů, mezi nimiž jsou domy spojené se slavnou blatskou architekturou, někdy též nesprávně označovanou jako selské, nebo lidové baroko. Svědčí o tom například typická štuková výzdoba domů, která sice není tak zdobná jako v jiných vesnicích ve stejném slohu, ale přesto má své kouzlo.

Blatská architektura, jež je k vidění v soběslavsko veselských blatech, je spojena se dvěma jmény: Šochové a Patákové. Tyto dvě zednické rodiny přenesly svůj umělecký rukopis do místních vesnic. Přímo v Nedvědicích působil zednický mistr Jan Paták, syn blatského stavitele Martina Patáka z Vlastiboře.

Zůstaneme ale ještě chvíli u architektury. Dominantou a nejvýznamnější památkou vesnice je kostel sv. Mikuláše. Jádro má raně gotické ze 13. století. Na jeho stávající podobu měla vliv především pozdně gotická přestavba a v 18. století barokní úpravy.

Po stránce historické a architektonické zde najdeme mnoho zajímavostí, na kulturní události však Nedvědice příliš bohaté nejsou. Jak uvedl Zdeněk Novotný, pravidelně se ve vesnici pořádají jenom šipkařské turnaje a soutěže dobrovolných hasičů. Momentálně chybí i hřiště, kde by se mohl konat program, protože hřiště, které obec využívala bylo soukromé a nyní ho již využívat nemůže. V plánu je jeho zbudování vedle houbárny, která je v bývalých zemědělských stájích na kraji obce.

Od místních obyvatel zaznívá názor, že by se město Soběslav o vesnici mělo více starat. Jako jeden z důvodů nespokojenosti uvádí například to, že momentálně není osvětlena autobusová zastávka, což bude problém hlavně v zimě, až budou děti chodit ráno na autobus do školy. Nedvědice však trápí i nezpevněné komunikace, chybějící vodovody a kanalizace.

Klára Hejdová