Tak od včerejška na ostro. Dosud chodila čerstvě tříletá Lucie Langmüllerová do školky jen na zvykání. Tedy jen na pět dní v měsíci. Včera však její maminka nastoupila po rodičovské na svou první směnu. Mateřinka v Kollárově ulici byla pro rodinu jasnou volbou.

„Než nastoupil do první třídy, chodil do školky v Kollárově ulici i syn. Byli jsme s ní moc spokojení. Přestože to mám teď trochu rozlítané, protože syn chodí do školy na Mareďák, jinou bych pro Lucku nechtěla,“ líčí Anna Langmüllerová z Tábora.

Do školky vzali dceru bez problémů. Zvykali si tu na sebe od září, kdy sem chodila pět dní v měsíci. Ve středu Lucka oslavila třetí narozeniny a začala jí každodenní docházka. „Výhodou je, že už si mohla pomalu zvyknout. Tady mají ke každému dítěti individuální přístup. Jsem moc spokojená i se stravováním. Dcera má atopický ekzém a potřebuje se vyhýbat některým potravinám. S tím tady nemají žádný problém,“ oceňuje maminka.
Kapacita táborských mateřských škol by měla být podle vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Radomíra Kouby dostačující.
„V současnosti je v našich mateřských školách tisíc sto dvacet dětí, přičemž celková kapacita je tisíc sto dvacet šest dětí. Na první pohled jsou školky naplněné, ale například na sídlišti Nad Lužnicí bylo několik volných míst, tak přijali děti i z jiných obcí,“ informoval Kouba.

Navíc právě na sídlišti má město v rezervě 101 míst u Mateřské školy ve Světlogorské ulici. Jde o dva pavilony po dvou třídách, kde dříve měla základní škola první třídy. Stavebními úpravami by tu bylo možné vybudovat až čtyři nové třídy pro potřeby mateřinky.

„Počet dětí narozených s trvalým pobytem v Táboře, které by v následujících letech měly do mateřských škol nastoupit, se pohybuje mezi třemi sty šedesáti až třemi sty osmdesáti. Kapacity stávajících školek by měly být dostatečné v rámci celého města. Samozřejmě se může opakovat to, že ne všechny děti budou přijaty zrovna do toho zařízení, které si rodič vybere. V rámci celého města by ale místo měli najít,“ doplnil informace Radomír Kouba.

Zápis dětí do táborských mateřských škol pro školní rok 2011/2012 se koná od 9. do 13. května.

Táborské školky sídlí na dvanácti místech včetně příměstských částí

Celková kapacita mateřských škol v Táboře je v současné době 1126 míst. Mateřinky sídlí na dvanácti místech. Otevřeno mají dohromady 44 tříd.

MŠ Kollárova 2497 (ředitelsví MŠ): Mateřská škola je umístěna ve středu města, v blízkosti nádrže Jordán. Má čtyři třídy, které navštěvuje celkem 94 dětí. Součástí zařízení je školní jídelna i rozsáhlá školní zahrada s řadou zahradního vybavení, pískovišti, dřevěnými průlezkami apod. Nezanedbatelnou výhodou je umístění této školky v dosahu autobusového i vlakového nádraží.
Kapacita: 110 dětí.

MŠ Vančurova 2205 (odl. prac. MŠ Kollárova 2497): Mateřská škola má velmi dobře situovanou polohu. Přestože je ve středu města, je zároveň v přírodě v těsné blízkosti nádrže Jordán a botanické zahrady, do níž je přístup přímo ze zahrady školky. Poloha MŠ umožňuje dětem každodenně poznávat a pozorovat přírodu, pěstovat u dětí vztah k přírodě a k její ochraně, rozvíjet pohybové aktivity dětí.
Kapacita: 72 dětí.

MŠ A. Kančeva 2628 (odl. prac. Kollárova 2497): Je školkou plnou barev: 4 třídy, 4 barvy, 4 barevné pastelky. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku, jedna třída slouží jako tělocvična. Velká prostorná zahrada s vzrostlými stromy poskytuje dostatek slunce i stínu. Disponuje pískovištěm i zahradním domečkem pro hry dětí, průlezkami a dřevěným vláčkem. Toto vše umožňuje dětem všestranný pohybový rozvoj. Součástí školy je kuchyně, která zajišťuje chutnou stravu a pitný režim během celého dne.
Kapacita: 100 dětí.

MŠ Sokolovská 2417 (ředitelství MŠ): Mateřská škola je umístěna v klidné části města v lokalitě Pražského sídliště, v těsné blízkosti základních škol a v dosahu MHD. Jedná se o rozsáhlý areál několika budov - pavilonů, který je obklopen udržovanou zelení školní zahrady a propojen spojovacími chodbami. Škola má 6 tříd a hospodářské zázemí, s celkovou kapacitou 140 dětí. Všechny třídy jsou věkově smíšené – ve třídách jsou společně děti ve věku od tří do šesti let.
Kapacita: 140 dětí.

MŠ Petrohradská 2393 (odl. prac. MŠ Sokolovská 2417): Jedná se o mateřskou školu na Pražském sídlišti, která se nachází v blízkosti zastávky MHD, což usnadňuje docházku dětí i z ostatních částí města a blízkých obcí. Zařízení má čtyři oddělení. Stravování zajišťuje soukromá školní jídelna, která stravu do mateřské školy dováží.
Kapacita: 110 dětí.

MŠ Dlouhá 340 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - náměstí Mikuláše z Husi 45): Nachází se v historické části Tábora. Jedná se o budovu s velmi příjemným výhledem do Holečkových sadů. V současné době tuto mateřinku navštěvuje 50 dětí ve věku od tří do šesti let. Pro častý pobyt dětí na čerstvém vzduchu je kromě vycházek do okolních sadů využívána prostorná terasa s pískovištěm a dětským zahradním nábytkem.
Kapacita: 56 dětí.

MŠ Čelkovice, Nábřeží 206 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - nám. Mikuláše z Husi 45): Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která je položena v příměstské části Tábora v blízkosti řeky Lužnice. Toto zařízení navštěvuje celkem 25 dětí. Součástí této školky je prostorná zahrada vybavená zahradním domečkem, pískovištěm, sprchou, řadou prolézaček, houpaček a laviček. Stravu zajišťují pracovnice ŠJ při ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi čp.47.
Kapacita: 28 dětí.

MŠ Komenského 2254 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Husova 1570): Mateřská škola je umístěna v pěkném prostředí v blízkosti lesa a řeky Lužnice, v klidné části města na Maredově vrchu. Děti mohou kromě vlastní zahrady využívat i pozemek, sportovní areál, tělocvičny, PC učebny a další prostory sousední ZŠ. V současné době jsou v provozu 3 třídy s celkem 69 dětmi. Součástí MŠ je školní kuchyně, která zajišťuje výdej stravy a pitný režim.
Kapacita: 100 dětí.

MŠ Světlogorská 2770 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Helsinská 2732): Jedná se o moderně vybavenou sídlištní pavilonovou mateřskou školu, která byla uvedena do provozu jako jedna z posledních zařízení tohoto druhu. Je zde celkem 8 tříd, které navštěvuje 224 dětí. Škola je vybavena školní jídelnou, která zajišťuje stravu i celodenní pitný režim. Součástí areálu je též školní zahrada vybavená pískovišti, zahradním nábytkem a dětskými prolézačkami.
Kapacita: 224 dětí.

MŠ Čekanice, Zahradní 156 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice, Průběžná 116): Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která je umístěna v příměstské části Tábora. Mateřskou školu navštěvuje celkem 24 dětí. Děti navštěvují v průběhu celého školního roku divadelní i filmová představení, výstavy, pro rodiče pořádají se svými učitelkami řadu besídek a vystoupení, dětský karneval, výlety do okolí Tábora.
Kapacita: 25 dětí.

MŠ Blanická 2705 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice, Průběžná 116): Mateřská škola leží v okrajové části Tábora, v blízkosti rybníku Soví. Budova s rozsáhlou školní zahradou je dvoupodlažní. V současné době MŠ navštěvuje 105 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd. Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje stravu a pitný režim i pro MŠ a ZŠ v Čekanicích.
Kapacita: 105 dětí.

MŠ Měšice, Míkova 416 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Měšice, Míkova 64): Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu, kterou navštěvuje v současné době celkem 56 dětí. Ke škole náleží školní kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ a blízké ZŠ. Dále je školka vybavena velkou a dětem dobře uzpůsobenou školní zahradou.
Kapacita: 56 dětí.

Zdroj: Oficiální internetové stránky Tábora

Kritéria pro zařazování dětí do mateřských škol ve městě Táboře
Příjímání dětí je posuzováno podle kritérií v tomto pořadí:
– Trvalý pobyt dítěte v Táboře.
– Předškolní dítě či dítě s odkladem školní docházky (v souladu s §
   34,odst. 4 zákona 561/2004 Sb.).
– Dítě je přihlášeno do mateřské školy k 1. 9. příslušného školního roku
   k celodenní docházce.
– Přednost mají děti dříve narozené (starší) – rok, měsíc, den.
– Dítě má sourozence v MŠ.
– Dítě nemá možnost být celodenně vzděláváno rodinou.