Město a infocentrum připravilo na toto téma dotazník, aby tak zjistilo veřejné mínění. Ten najdete na webových stránkách města a jeho vyplnění zabere jen několik minut.

Otázky se týkají periodicity návštěv jednotlivých hřišť, spokojenosti s jejich podobou, nejoblíbenějších herních prvků, tipů na místa, kde by mohly nová hřiště vzniknout a dalších námětů obyvatel.

Výsledky veřejné ankety budou později využity ke zkvalitnění stavu dětských hřišť a k vypracování koncepce jejich dalšího rozvoje. Navíc se závěry ze šetření po jeho skončení také dočkají zveřejnění, jak na webu města, tak v měsíčníku Hláska.