S návrhem na přejmenování přišlo několik místních obyvatel včetně nemocničního kaplana Václava Mikuly, který se do ní přestěhoval před pěti lety z Chýnova. „Už tehdy mi název přišel podivný. Útokem na Ukrajinu se to však celé ještě mnohem víc zvýraznilo. Chápu, že tak byla ulice po strašné německé okupaci pojmenována. Zároveň je ale třeba dodat, že Rudá armáda sice vyhnala německé okupanty, ale svobodu nepřinesla,“ uvedl Václav Mikula a připomněl, že už v květnu 1945 odvlekla desítky tisíc československých občanů do sovětských gulagů. Se stejným pohledem se ztotožnilo i několik dalších lidí a navrhli přejmenování na ulici Hany Benešové.

Tento názor však řada obyvatel ulice nesdílí a zdůrazňují komplikace, které by přejmenování obnášelo. „Název zkrátka přinesla tehdejší doba. Bydlíme v ní padesát let a nikdy nám to nikomu nevadilo. Přejmenování ulice by přineslo spoustu komplikací hlavně starším lidem. Kousek od nás bydlí jedenadevadesátiletá paní, kdyby si to všechno musela vyřizovat, určitě by to pro ni byl velký problém. Ani my na to už nemáme sílu,“ je přesvědčena Vlasta Kolářová.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Sezimovoústecká radnice se proto rozhodla mezi obyvateli ulice uspořádat anketu. „Zajímal nás názor většiny obyvatel ulice. Chtěli jsme, aby od nich měla rada města zpětnou vazbu. Názor lidí, kterých by se to nejvíc dotklo, je pro nás zkrátka důležitý,“ vysvětlil starosta Martin Doležal.

Výsledky ankety však jasně ukázaly nesouhlas obyvatel s přejmenováním, pro změnu názvu byla pouze zhruba čtvrtina. Starosta zdůraznil, že jejich názor respektuje.

„Ze svého pohledu proto nebudu iniciovat žádné další kroky. Již jsem deklaroval, že si nedovedu představit, že bychom rozhodovali, aniž bychom se kohokoli ze zúčastněných zeptali na jejich pohled. Jasně jsme řekli, že budeme ctít názor lidí, kterých se to týká, a proto je to pro nás v tuto chvíli uzavřená záležitost,“ dodal.

Ulice Rudé armády. Část místních žádá přejmenování, jiní jsou naopak ostře proti.
Ulice Rudé armády. Část místních žádá přejmenování, jiní jsou naopak proti

Václav Mikula je naopak přesvědčen, že u lidí převážil strach z byrokracie spojené s přejmenováním.

„V době, kdy obyvatelé ulice odpovídali na dopis starosty, vyšel v městském zpravodaji článek s chybnými informacemi, kde se přehánělo s tím, co všechno se musí v případě přejmenování ulice změnit. Ve skutečnosti všechny smlouvy zůstávají v platnosti a například zdravotní pojišťovna a katastr si adresu změní automaticky. Šlo by jen o výměnu občanského průkazu a pro majitele auta techničáku. Je škoda, že nebyli započítáni obyvatelé ulice, kteří tam dlouhodobě bydlí či vlastní nemovitost, ale trvalý pobyt mají hlášený jinde. Do této iniciativy je nás zapojeno víc, zatím se radíme, jestli a jak dále postupovat, ale myslím, že zájem o tuto věc pokračuje,“ uzavřel.

S názvem ulice Rudé armády přitom není Sezimovo Ústí zdaleka osamocené. Stejný lze nalézt například v Karviné, Jaroměři, Rýmařově či Velkých Losinách. Na Táborsku ho nese ulice v Chotovinách, v sousedním Pelhřimovsku se jím mohou pochlubit Počátky.

Ulice Rudé armády v číslech: Z celkového počtu 63 zletilých občanů s trvalým pobytem v této ulici poskytlo zpětnou vazbu 33, resp. 34 občanů (na jednom odpovědním lístku byly 2 podpisy, ale v záhlaví uvedena jen jedna osoba), tj. účast 53,97 %, resp. 52,38 %.
Souhlas s přejmenováním vyjádřilo 9 občanů (26,47 %, resp. 27,27 %), nesouhlas s přejmenováním 24, resp. 23 občanů (70,57 %, resp. 69,7 %), 1 občan označil, že jej přejmenování nezajímá, popř. je mu jedno, zda k přejmenování dojde (2,94 %, resp. 3,03 %).
Subjektů s IČ, které mají sídlo v ul. Rudé armády, bylo osloveno 30.
Zpětnou vazbu poskytlo přímo 8 subjektů, dalších 10 subjektů jsou podnikající fyzické osoby se sídlem i trvalým pobytem v této ulici, u kterých nelze rozlišit, zda se vyjadřovaly coby občané s trvalým pobytem nebo jako subjekty se sídlem v této ulici. Pokud budou do výsledku započítány obě skupiny, pak zpětná vazba je od 18 subjektů (tj. od 60 % oslovených), z nichž souhlas s přejmenováním vyjádřilo 5 subjektů (27,78 %) a nesouhlas 13 subjektů (72,22 %).
Vezmou-li se v potaz jen subjekty, které mají sídlo v dané ulici a nejedná se zároveň o osoby s trvalým pobytem tamtéž, pak z 8 takových subjektů se pro změnu vyjádřily 3 subjekty (37,5 %) a 5 bylo proti (62,5 %).
Do vyhodnocení nebyly zahrnuty odpovědi osob, které nesplňovaly k 30. 4.2023 podmínku trvalého pobytu v Sezimově Ústí, ul. Rudé armády (seznam hlasujících byl porovnáván s aktuálním dostupným seznamem obyvatel, tj. k 30. 4.2023). Každá s.r.o. byla započtena pouze jednou, bez ohledu na počet společníků či jednatelů.