Návrh na prodej bytu v Dukelské ulici se tak stal důvodem pro obsáhlou diskusi mezi zastupiteli. Odbor správy majetku města přišel už na předchozí radu města s návrhem na prolomení tohoto pravidla. Hlavním argumentem správy majetku byla větší administrativa s byty, které jsou v společenství vlastníků jednotek (SVJ), povinnost platit fondy oprav, menší vliv na rozhodování v SVJ, ve kterých má město menšinu, ale i nižší schopnost řešit nájemní vztahy v těchto bytových domech.

Tábor má v současnosti městských 3054 bytů, z toho 273 bytů je v budovách města. "Zbývající byty jsou v budovách, ve kterých je většina bytů již prodaných," upřesnil místostarosta Martin Mareda. Již předem avizoval, že bude hlasovat proti prolomení pravidla prodeje bytů. "Neměli bychom je prodávat, ale naopak - nechat si je pro bytovou politiku města," uvedl.

Stejný názor deklaroval i opoziční zastupitel Miroslav Ryba. "Myslím si, že město by se nemělo zbavovat městských bytů. Dovedu si představit, že bychom mohli nájemcům dát plnou moc, aby na společenství vlastníků město zastupovali. Nájemce by hájil své nejlepší zájmy. Sám v bytu bydlí a nejlíp bude vědět, co je třeba v domě udělat například za opravy. Třeba to není správná cesta, ale za zvážení určitě stojí," uvedl Miroslav Ryba.

Do diskuse se zapojila i opoziční zastupitelka Soňa Šicnerová. "Je pro mě neuvěřitelné, že by se město chtělo zbavovat bytů ve chvíli, kdy jiná města budují sociální byty a staví pro své občany nové domy," sdělila a dodala, že ne každý nájemce má na to, aby platil komerční nájmy.

K autorství návrhu na odprodej bytů se v následné diskusi přihlásila radní Ivana Mizerová. "Byla jsem pro to, aby se otevřela diskuse o prodeji bytů v domech, kde je město výrazně menšinovým spoluvlastníkem. Dohadování se s ostatními vlastníky je v těchto případech těžkým úkolem. Prosadit zájmy menšinového spoluvlastníka je velmi obtížné," vysvětlila důvody, proč jí přijde odprodej bytů logickým krokem.

Zastupitel Kryštof Kothbauer posléze označil městské nájemní bydlení za formu dotované služby občanům. "Na každý městský byt v nabídce je mnoho desítek zájemců. Ve chvíli, kdy jsou nájmy menší než komerční, tak každý dobrý hospodář se snaží tento výhodnější nájem získat. Tato zvýhodněná služba by měla mít nějaká pravidla, co se týče osob, které o ní mohou žádat," uvedl.

Podle informací z bytové komise přitom o jeden uvolněný městský byt žádá někdy až sto zájemců.

Diskuse skončila jednoznačným hlasováním, změna v prodeji bytů neprošla. Pro změnu pravidel bylo sedm zastupitelů, proti čtrnáct, hlasování se zdrželi dva zastupitelé.