„Lidé zde od konce zimy do současné doby dýchají prach po zimním posypu a stěžují si i na ničení obuvi chozením po štěrku na neuklizených chodnících. Nepamatuji se, že by podobná situace jako v letošním roce někdy v minulosti nastala. Do 1. května bylo vždy vše po zimě uklizeno,“ uvedl. Dopis doprovodil fotografií z ulice Václava Soumara na Pražském sídlišti. S dotazem jsme se obrátili na Zdeňka Vrtišku z táborských Technických služeb. „Postupujeme podle určitého harmonogramu, který máme daný Městským úřadem, respektive odborem dopravy. Blokové čištění začíná v dubnu a končí v květnu. Jednotlivé lokality se průběžně mění tak, aby každý rok byl někdo vepředu a jiný zase vzadu. Ulice Václava Soumara se letos dočká blokového čištění 23. května,“ vysvětlil Zdeněk Vrtiška.

Vážení čtenáři,
v novém týdeníku Táborský týden, který vychází každou středu vložený v Táborském deníku (a od čtvrtka je volně v prodeji) se budou pravidelně objevovat také vaše vybrané příspěvky, fotografie, dotazy, připomínky či návrhy.
Posílat nám je můžete na mail
redakce.taborsky@denik.cz
nebo na adresu
Táborský deník, 9. května 620, 390 01 Tábor